- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

Seminar za članove radničkih vijeća i glavne sindikalne povjerenike s preuzetim ovlastima radničkocg vijeća

SAM_1543 [1]Sv. Martin na Muri,  12. veljača 2015. godine. SMH-IS provodi seminar za članove radničkih vijeća i glavne sindikale povjerenike s preuzetim ovlastima radničkog vijeć kojem prisustvuju članova RV-a i gl. povjerenici zagrebačke i slavonsko-baranjske regije SMH-IS-a. Teme seminara prilagođene su polaznicima s naglaskom na promjene u zakonima sa kojima se polaznici susreću u svom radu. Pitanja polaznika temeljena na iskustvima rada i djelovanja polaznika pridonose većoj kvaliteti seminara te razmjenu iskustava kroz osmišljene radionice.

SAM_1545 [2]SAM_1544 [3]

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1546 [4]

20150212_120514 [5]SAM_1549 [6]

 

 

 

 

 

 

SAM_1548 [7]