2. listopada 2017.

U trgovačkom društvu Parkovi i nasadi doo potpisan je redefinirani Kolektivni ugovor

Split,02.listopad 2017. godine. Danas je u prostorijama poslodavca potpisan redefinirani Kolektivni ugovor o pravima i obvezama radnika i poslodavca u Parkovima i nasadima doo. Kolektivni ugovor potpisao je sa strane poslodavca direktor Zoran Barac, a sa strane SMH-IS Srđan Fabijanić, glavni sindikalni povjerenik i Joško Franić, regionalni povjerenik.

Kako kod poslodavca djeluju dva sindikata Kolektivni ugovor potpisao je i Hrvoje Bajić za Nezavisni sindikat Parkova i nasada.

Kolektivni ugovor potpisan je prošle 2016. godine s rokom primjene od godinu dana. Strane u pregovorima su nepunu godinu dana pratile primjenu istog, te su se suglasile o redefiniranju pojedinih članaka tog Kolektivnog ugovora prije isteka godine dana na koji je bio sklopljen. Ovaj Kolektivni ugovor sklopljen je na neodređeno vrijeme što je njegova posebna vrijednost.
Komentari su zatvoreni.