30. siječnja 2018.

U Benkovcu je održan seminar za članove SMH-IS sindikalne podružnice LTH Metalni lijev

Benkovac,29. siječanj 2018. godine. U Benkovcu je održan seminar za članove SMH-IS sindikalne podružnice LTH Metalni lijev. Seminaru je bilo prisutno nešto manje od pedeset zainteresiranih članova SMH-IS. Teme seminara su bile: Izbori za radnička vijeća i izbori za povjerenike zaštite na radu koji će se održati najkasnije u ožujku ove godine, kako bi se poštivala sva procedura koja je određena propisima; O SMH-IS i načinu funkcioniranja u okviru tijela ove organizacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini; Zaštita zdravlja i sigurnosti na radu; praćenje primjene Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje od 1.1.2018. godine, te o novinama u propisima vezanim uz isplatu plaća i drugih materijalnih prava radnika, uplatu doprinosa i dr.

Predavači o navedenim temama bili su predsjednik SMH-IS Vedran Dragičević, Leonid Čimbur, predsjednik Odbora zaštite na radu u SMH-IS i Vesna Mlinarić, pomoćnica predsjednika.

 
Komentari su zatvoreni.