- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

Glavni odbor Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijskog sindikata usvojio zahtjev političkim strankama na parlamentarnim izborima 2011. godine

[1]

Glavni odbor Sindikata metalaca Hrvatske-Industrijskog –SMH-IS koji je najviše tijelo Sindikata između dva redovita kongresa, na sjednici održanoj 29. rujna, osim redovitih odluka, usvojio je i Zahtjev Sindikata političkim strankama na parlamentarnim izborima 2011. godine kao i Peticiju Sekcije mladih SMH-IS o ograničenju ukupnog broja ugovora o radu na određeno vrijeme koje poslodavac može sklopiti na razini godine.

Zahtjev SMH-IS političkim strankama na parlamentarnim izborima 2011. godine [2]

Peticija za dopunu članka 10. Zakona o radu [3]

[4]