Loading...
Vijesti

U Zadru je u hotelu Kolovare od 02.- 03.12.2010. godine održan seminar za glavne sindikalne povjerenike regija „Primorsko-goranske“, „Dalmatinske“ i „Sisačko-moslavačko- karlovačke“

Organizator seminara bio je Sindikat metalaca Hrvatske-Industrijski sindikat  uz  potporu zaklade „Friedrich Ebert“.Sudionici seminara bili su pretežno  novoizabrani glavni sindikalni povjerenici i članovi povjereništva prethodno navedenih regija njih 37.

Teme koje su obrađivane  kako slijedi:

Tema I . „Sindikalni pokret“

  1. Što je to sindikat
  2. Povijest sindikalnog pokreta;
  3. Sindikati danas u Hrvatskoj;

Tema II. „Sindikat metalca Hrvatske – Industrijski sindikat“

 1. Organizacijski ustroj SMH-IS;
 2. Način i razina odlučivanja u SMH-IS;
 3. Financiranje i raspodjela sredstva u SMH-IS;
 4. Odnos prema Savezu samostalnih sindikata Hrvatske;
 5. Odnos prema međunarodnim sindikalnim udrugama;

Tema III. Zadaci sindikata u području:

  1. Tržišta rada i gospodarske  i  političke prilike u kojima djeluje tržište rada;
  2. Kolektivni ugovori i kolektivno pregovaranje.
  3. Zaštite na radu:
   Zakonski okvir djelovanja zaštite na radu;
   – Povjerenik sindikata za zaštitu na radu;
   – Uloga sindikata u području zaštite na radu.          

Tema IV.  Zadatci sindikata u području:
            – Organiziranja industrijskih akacija                           

 Tema V –  Sindikat i radničko vijeće 

 1. Što je radničko vijeće;
 2. Odnos sindikata i radničkog vijeća:

            Predavači na seminaru su bili Vesna Mlinarić i Davor Šmuljić, a domaćini seminara: Regionalni povjerenici regija sa kojih su povjerenici bili nazočni. Polaznici su bili vrlo aktivni i zainteresirani za obimno gradivo. Glavni sindikalni povjerenik SAS-a Zadar Zdenko Gospić je u slobodnim kasno popodnevnim satima zainteresiranim kolegama pokazao kulturne vrijednosti i spomeničku baštinu grada Zadra.

 
 

OSTALE NOVOSTI