Loading...
Vijesti

Izvještaj sa sastanka EMF-a održanog u Pragu

Sukladno zaključku Izvršnog odbora EMF-a od 25. studenog 2004. godine održana je u Pragu od 9. do 11. ožujka 2005. godine sjednica  EMF- Jugo-istočne regije.

Na sastanku su sudjelovale delegacije koje su predvodili predsjednici  sindikata metalaca :  Bugarske, Češke, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Srbije «Nezavisnost» i delegacije EMF koju je predvodio novi generalni sekretar Peter Scherrer.

Dnevni red sastanka je bio:

  1. Kratka prezentacija stanja u svakoj pojedinoj zemlji;
  2. Prezentacija EMF zaključaka sa prethodne sjednice;
  3. Pregled tema sastanka Upravnog odbora EMF koji će se održati u travnju 2005. g.;
  4. Izbor kandidata za IO  IMF  SEEF-a te predstavnika  žena u IMF;
  5. Prezentacija IMF – Izvršnog odbora – za sastanak u  Sofiji, te izbor  člana IO IMF;
  6. Dogovor o slijedećoj sjednici;
  7. Ostalo.

Svaka zemlja je prezentirala stanje u svojoj zemlji. Budući da nije postojao nikakav zajednički okvir za prezentaciju te je svaka zemlja imala svoju prezentaciju, od  vrlo iscrpne (Češka, Slovenija i Hrvatska)  do vrlo šture kao što je bila  Poljska i Rumunjska.

Radi navedenog predstavnik Hrvatske predložio je da se napravi zajednički okvir prezentacije, kako bi svi jednoobrazno prezentirali stanja u svojim zemljama kao i organiziranost sindikata.

Budući da je predstavnik iz Hrvatske  stavio primjedbu na navedenu prezentaciju dobio je obvezu da napravi prototip i upitnik za prezentaciju.

Upitnik i prototip prezentacije biti će u ožujku završen i poslan svim članicama.

Na prethodnim sjednicama SEEF-a  zaključeno je da postoji vrlo mnogo  problema koji su teško rješivi i to iz razloga, različitog stupnja organiziranosti, različitosti jezika do stupnja društveno dosegnutog  nivoa kako prava, tako i informacija.

Uglavnom teme koje se obrađuju, koje predstavljaju  predmet interesa sindikata su toliko široke da ih je potrebno na Upravnom odboru strože i detaljnije analizirati i predložiti rješenje.

Upravni odbor će u travnju mjesecu razmotriti teme nužne za raspravu. No već sada se mogu identificirati  mnogi problemi, ali i naznake rješenja:

            – problem razine i oblika predstavljanja radnika, jedan puta kroz sindikate drugi puta kroz radnička vijeća;

            – problem neujednačenosti zakonskih rješenja i to na način da u pojedinim zemljama nema okvira za organiziranje radničkih vijeća, osnovi za sindikalno organiziranje su različiti, a informiranost o mogućnosti organiziranja po pojedinim zemljama je nepoznata;

            – problem koordinacije i nepostojanje koordinatora;

            – problem jezika s obzirom na različitost, od slavenskih, romanskih do ugro-finskih, može se riješiti (radi enormnih troškova) jedino uvođenjem engleskog kao službenog jezika;

            – izbor koordinatora može se riješiti odmah, ili na prvoj slijedećoj sjednici nakon konzultacija;

            – problem troškova može se riješiti na način da troškove putovanja snose sindikati pojedinih zemalja, a troškove smještaja domaćin konferencije, no u tom dijelu voditi će se računa o mjestu sastanka.

Izbor kandidata za IO IMF te predstavnika žena ispred EMF. Kolege iz Češke predložili su  kolegicu iz međunarodnog odjela sindikata KOVO Češke, a kolega iz Slovenije predložio je predstavnika iz Srbije «Nezavisnost»

Predsjednik SMH predložio je kolegu iz Bugarske i to iz razloga što kolegu iz Rumunjske ne poznaje, a s obzirom na kandidaturu u EU bilo bi dobro da ovu regiju prezentira  predstavnik iz zemalja kandidata.

Prijedlog je prihvaćen s tim da se o tome trebaju izjasniti kolege iz čitave regije u Sofiji  17. 3. 2005. godine.

Kolega generalni sekretar Peter Scherrer se obratio sudionicima sa predstavljanjem svojeg programa koji je operacionalizacija Programa EMF.

Predsjednik SMH pozvao je novog Generalnog sekretara EMF u posjet SMH, što je od njegove strane prihvaćeno. Posjet će se organizirati krajem ove godine.

Novi sastanak ove regije biti će u Budimpešti. Točan datum biti će naknadno utvrđen.

 

Izvještaj sastavi:
Predsjednik SMH, Ivo Marjanović

OSTALE NOVOSTI