Loading...
Vijesti

Predsjednik IGM-a Peters Jűrgen posjetio SMH

Predsjednik Sindikata metalaca Njemačke (IGM) Peters Jűrgen, koji je ujedno predsjednik Svjetske i Europske federacije metalaca  (IMF i EMF), zajedno s članom predsjedništva IGM-a Bertom Thierronom , 15. i 16. kolovoza posjetio je Sindikat metalaca Hrvatske.

Razgovorima su bili nazočni  svi članovi Izvršnog odbora Glavnog odbora SMH –a, te  stručni tim  zaposlen u  SMH. Razgovaralo se o sindikalnoj sceni u Hrvatskoj , organizacijskome ustroju SMH i  sindikalne  središnjice SSSH, te o ekonomskome i socijalnome stanju u  Hrvatskoj ( zaposlenost, plaće  socijalni dijalog, pokazatelji i dr.).

Predsjednik IGM-a Peters Jürgen informirao je svoje domaćine o stanju na sindikalnoj, ekonomskoj i političkoj sceni u Njemačkoj , što ima utjecaja i u Europi, a zajednički je dogovorena daljnja suradnja IGM-a i SMH.

Predsjednik SMH Ivo Marjanović predstavio je  sindikalnu scenu i izvijestio goste o gospodarskome stanju u Hrvatskoj, naglasivši probleme privatizacije i restrukturiranja poduzeća. Posebno je istaknut  problem  netransparentne privatizacije, koja u mnogim slučajevima nanosi veliku štetu radnicima, jer ostaju bez posla, ali i državi. Naglašeno je kako državne institucije ( sudovi i izvršna vlast) ne odrađuju svoj dio posla (naročito u kontroli), jer se ne sankcioniraju prekršajni ni kazneni oblici nezakonitosti, što daje nesigurnost i  nepovjerenje prema  pravnoj državi.

Bahatost i agresivnost  kapitala preko  poduzetnika, uz blagoslov države,  čini ih  nedostupnim i nedodirljivim, što ima za posljedicu  ovakvo stanje u zemlji.

IGM u predizbornoj kampanji

Nakon toga  predsjednik IGM-a Peters Jürgen  je  naglasio:

– Političko stanje i politička previranja u Njemačkoj  nisu dobri i prijete odlaskom u krivi smjer. Naime, sadašnje oporbene stranke CDU/CSU i srodne njoj, optužuju sindikate kako je zbog  visoko ugovorenih prava radnika kolektivnim ugovorima, povećana nezaposlenost i ostvareni loši gospodarski rezultati u Njemačkoj. Te stranke žele razbiti snagu sindikata u Njemačkoj, a cilj im je da se kolektivni ugovori mogu mijenjati ( smanjivati prava utvrđena nacionalnim kolektivnim ugovorom) na razini tvrtki, jer bi tako lakše umanjili prava radnika. Pobijede li te stranke na izborima, koji su  pred nama, u pitanje može doći razvoj socijalne države. Stoga će se sindikati, posebno IGM, uključiti u predizbornu kampanju i sudjelovat će u kreiranju politike u  zemlji.

Upozorio je kako sindikati ne smiju međusobno konkurirati, već je nužno povećati jedinstvo sindikata  na razini zemlje kao  i u Europi.

U  opstrukciji socijalnih prva  poslodavci  su pokušali sukobiti radnike, npr. “Opela”. Drugi je primjer “Elektrolux” koji otvara veliki pogon u Poljskoj, dok se u Njemačkoj pogoni “Elektroluxa” zatvaraju. Na teritoriju Italije, Francuske i Njemačke bit će zatvoreno 11 pogona te tvrtke.

U svakom slučaju, europske zemlje neće moći konkurirati onima u kojima je dopušten rad djece  i u kojima su prava radnika svedena na najnižu razinu.

U Njemačkoj se sada provodi aktivnost koja bi trebala dovesti do ukidanja prava na dodatke za rad u smjenama i za ukidanje porezne olakšice za putne troškove za dolazak na posao i odlazak s posla. Uz to traži se povećanje stope PDV-a sa 16 na 18 posto. Sve bi to rezultiralo umanjivanjem plaće radnika za prosječno 250 eura. To sindikati ne mogu prihvatiti unatoč pritiscima vlasti.

Sindikalna suradnja u Europi 

U EKS-u je potrebno osigurati novac  za sindikalnu suradnju i praćenje dumpinga u zaradama radnika. Na razini EKS-a potrebno je dogovoriti zajedničke osnove tarifne politike, te utvrditi kriterije kako se ne bi umanjivale zarade radnika. Također je potrebno dogovoriti kriterije za zaustavljanje poreznoga i socijalnoga dumpinga, na čemu će se morati solidarizirati sindikalna suradnja u Europi.

Važno je naglasiti kako niske plaće neće stvoriti nova radna mjesta već je povećanje zaposlenih i otvaranje novih radnih mjesta upravo razmjerno rastu plaća. O tome svjedoče socijalno razvijene zemlje, posebice Švedska i Norveška, u kojima je osiguran ravnomjerni razvoj proizvodnje i standarda.

Hrvatska , posredstvom  EKS-a , mora tražiti pravo participacije u radu europskih radničkih vijeća. To su ostvarili sindikati svih zemalja, iako njihove države još  nisu bile punopravne članice Europske unije. Prednost je u tome što su članovi radničkih vijeća na razini multinacionalnih kompanija obaviješteni o događanjima u pojedinoj kompaniji.

Nakon  opširne rasprave   predsjednik  SMH Ivo Marjanović   je predložio, a   Peters Jürgen, kao predsjednik IGM-a, prihvatio , kako će se založiti i predložiti u najvišim tijelima sindikalnih organizacija da se na  razini Europe utvrdi najniža cijena rada  ispod koje ni jedan poslodavac  ne može isplatiti radniku  manju plaću (ova odrednica je i jedan od zaključaka Kongresa EMF-a održanog u Pragu  u srpnju 2004 .godine),obznaniti  u medijima, biltenima, časopisima i  elektronskim medijima  “crnu listu ” poslodavaca koji ne poštuju međunarodne konvencije, zakonske odrednice svoje zemlje, potpisane sporazume i kolektivne ugovore, te osigurati u vlastitim zemljama, pritiskom na parlament i vladu , da kod natječaja za dobivanje poslova svaki natjecatelj podastre , u sklopu ponude- “tendera”,dokument o poštivanju radničkih prava proisteklih iz  zakona, ugovora, konvencije ili drugoga  legalnoga i legitimnoga akta.

Posjet KONČARU

Tijekom boravka u Zagrebu  Jűrgen, u pratnji Ive Marjanovića i njegovih suradnika, posjetio je  “Končar – Elektroindustriju” d.d. Susret je bio organiziran u Upravi “Končara”. U ime poslovodstva prisustvovala je članica Uprave Marina Kralj -Miliša , Slavica Pranjić i Zlatko Sajko, predsjednica i tajnik  Koordinacije SMH “Končar” te članovi Izvršnog odbora i sindikalni povjerenici.

Članica Uprave Marina Kralj- Miliša  upoznala je goste sa razvojem i  poslovnim rezultatima” Končar- Elektroindustrije” d.d. te je o tome prikazan i film.

Posebno je naglasila  kako su u svakome društvu u sustavu “Končara” u  nadzorne odbore imenovani članovi  -predstavnici radnika. Temeljem toga procjenjuje kako je socijalni dijalog na relativno visokoj razini. U “Končaru” plaće nisu visoke, ali su redovite. Poslovni rezultati ne dopuštaju značajniji porast plaća. Sindikat  za takvu situaciju u ime razvoja i sigurnosti radnih mjesta ima razumijevanja.

Kolege iz IGM-a razgovarali su sa članovima Koordinacije sindikalnih povjerenika “Končara”, zanimajući se za način rada i funkcioniranja sindikata.

Nakon obavljenih razgovora i prezentacije “Končar- Elektroindustrija” d.d. organiziran je obilazak tvrtke “Končar-INEM” d.o.o .

Međusindikalni razgovori bit  će nastavljeni. Tako će  i nadalje  biti  organizirani seminari uz financijsku potporu Zaklade Fridricha Eberta, sukladno odobrenim sredstvima u godišnjim proračunima Zaklade.

Kako je oko 60-ak osoba sudjelovalo na seminarima za zaštitu na radu, nužno je nastaviti sa seminarima na kojima bi se uspoređivali i analizirali  hrvatski i njemački zakoni koji reguliraju to područje.            .

SMH je posebno zainteresiran za članstvo mladih za koje bi trebalo izraditi i novu ponudu, ali i mlade članove obrazovati u sustavu sindikalnog obrazovanja. SMH će, posredstvom nadležnih institucija, inicirati izmjene Zakona o radu kojima bi se trebalo ograničiti zapošljavanje radnika na određeno vrijeme.

Bit će predloženo da poslodavac mora sklopiti ugovore o radu na neodređeno vrijeme najmanje sa 70 posto zaposlenih radnika. Tom aktivnošću se također očekuje brojnije članstvo mladih koje će u takvim uvjetima biti više zaštićeno, budući da sada većina mladih sklapa s poslodavcem ugovor o radu na određeno vrijeme.

Mlade je potrebno animirati i kroz sportske susrete i aktivnosti.

Razgovaralo se i o mogućnosti financiranja učenja stranih jezika, posebice engleskoga, u sklopu programa EKS-a,  u pravilu za profesionalce u sindikatima.  

Izvješće napisao:
Predsjednik SMH, Ivo Marjanović

OSTALE NOVOSTI