Loading...
Vijesti

Izvještaj s IMF-ovog Regionalnog sastanka i Konferencije za Srednju i Jugoistočnu Europu

17. i 18.03.2005. godine održan je IMF-ov Regionalni sastanak odbora i Regionalna Konferencija za Srednju i Jugoistočnu Europu u Sofiji – Bugarska.

Prvog dana na sastanku naprijed spomenutog odbora sudjelovalo je 11 zemalja sa 15 sindikata. Glavna rasprava vodila se oko sheme nove organiziranosti IMF-a, što se prvenstveno misli na Regionalnu podjelu ovog regiona u 3 grupe i to su :

– zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza ,sadašnjeg ZND-a.
– zemlje Centralne Europe, odnosno nove članice EU
– zemlje Jugoistočne Europe, bivša Jugoslavija , Rumunjska i Bugarska

Svaka od ovih grupa imati će predstavnika u Izvršnom komitetu IMF-a s napomenom da jedan od ove trojice bude svakako žena.

Izvršni komitet proširite će se sa 18 na 25 članova uz obavezni izbor 6 žena. Također je odlučeno da će kontakt osoba iz kancelarije IMF-a za Jugoistočnu Europu biti Ane Mari Murau, pošto je kolega Toni Ferigo otišao u mirovinu.

U nastavku konferencije govorilo se o IFAs – globalnim sporazumima koje potpisuje i dogovara IMF sa Multinacionalnim kompanijama , koje imaju svoja poduzeća u više zemalja.

Ovi sporazumi tiču se radnih prava i izjednačavanju radnih standarda svih zaposlenih u kompaniji. U naprijed spomenute sporazume uključene su konvencije MOR-a 8,9,29,100,105,111,135 i 143 te konvencija 138 koja govori o zabrani rada djece u pogonima tih kompanija.

Do sada je potpisano 10 ovakvih sporazuma sa Multinacionalkama  iz Njemačke , Francuske, Italije i Švedske. U drugom djelu sastanka sve su zemlje podnijele usmeni izvještaj po točkama koje su zadane u dnevnom redu, kako bi svi sudionici dobili saznanja o stanju u drugim državama.

Drugog dana na Regionalnoj Konferenciji sudjelovale su 23 zemlje sa 37 sindikata. Glavna rasprava vodila se oko priprema za Kongres IMF-a koji će se održati ove godine u Beču , kao i novom ustroju koji se predlaže.

Također su izabrani članovi Izvršnog komiteta iz 3 naprijed spomenuta regiona a to su :  

–  Mikhail Tarassenko za zemlje ZND-a
– Lucie Studnična, odnosno budući predsjednik Češkog sindikata, za zemlje Srednje Europe
– Mare Ančeva za zemlje Jugoistočne Europe

Uz naprijed spomenuti izbor izabran je i koordinator za Jugoistočnu Europu u osobi Radi Aurel iz Rumunjske.

Za sam Kongres IMF-a u Beču najviše se govorilo o:

–  akcionom programu Kongresa
– pravilima i promjenama tih pravila koja se predlažu za Kongres
– proširenju Izvršnog komiteta sa 18 na 25 članova
– obveznoj zastupljenosti žena u Izvršnom komitetu ( 6 )
– novom modelu članarine od 01. 01. 2006. godine
– novom sistemu glasanja u IMF-u sukladno uplaćenoj članarini
– uvođenju položaja dopredsjednika, kojeg bira Izvršni komitet

U samoj raspravi govorilo se da je u zemljama Centralne i Jugoistočne Europe , prisutno sve veće usitnjavanje sindikalnih podružnica , jer veliki sistemi iz dana u dan polako nestaju, te je sindikalni rad i djelovanje zbog usitnjenosti otežan.

Drugi problem koji se spominjao je veliko zapošljavanje novo zaposlenih na određeno vrijeme , što također otežava i oslabljuje sindikalni pokret. Također je bilo riječi o mobingu na radnim mjestima, te zaštiti na radu o čemu će se posebno govoriti na Kongresu IMF-a u Beču.

 

Izvještaj sastavio:
Dopredsjednik SMH, Branko Knez

OSTALE NOVOSTI