Loading...
Vijesti

Izvješće sa sastanka SEEF-a

Sastanak SEEF-a tzv. Višegradske skupine održan je u Budimpešti od 21. do 23. rujna 2005.g.

 

Sastanku su bili nazočni Ivo Marjanović – predsjednik SMH i Vesna Mlinarić – pomoćnica predsjednika, te prevoditeljica Dijana Šobota -Međunarodni odjel SSSH.

Domaćin sastanka bio je mađarski sindikat metalaca-VASAS.

Budući je mađarski sindikat  bio domaćin i organizator sastanka, u prvom dijelu je o stanju na tržištu rada, želji za ostvarenjem pune zaposlenosti, restrukturiranju gospodarstva, migracijama radnika, socijalnom dijalogu, te o početku primjene i funkcioniranju fonda zajamčenih plaća govorio pomoćnik ministra rada mr  Joseph Fazakas.

 

Drugi dio sastanka bio je u funkciji pripreme za sjednicu Izvršnog odbora EMF-a, te se radilo po prijedlogu dnevnog reda kako slijedi:

 1. Objava  imena predstavnika OS KOVO-a, koji će zastupati čitavu EMF-ovu  Istočnu regiju u EMF-ovom Upravnom Odboru
 2. Proširenje – pitanja Hardya Kocha i EMF-ov  Akcijski program
 3. EMF-ova  logistička  sredstva uključivši i financijska
 4. Upitnik “Prezentacija Sindikata” – pregled sažetka
 5. Prvi nacrt EMF-ovog materijala o industrijskoj politici za proširenu Europu
 6. EMF-ova Konferencija industrijske politike 2006. g. u Bratislavi
 7. Buduća suradnja u stvaranju EWC – Europskog Radničkog Vijeća
 8. Priprema za sastanak Odbora za kolektivno pregovaranje ( Eucoba) koji će biti održan 11. i 12. listopada 2005. godine u Rimu
 9. Priprema  EMF-ovog Sastanka Upravnog odbora u listopadu 2005. godine.
 10. Datum i mjesto sastajanja slijedećeg sastanka
 11. Ostalo

 

Sastanku je predsjedavao Josef Stredula.

Po točkama dnevnog reda važno je naglasiti slijedeće:

Predstavnik za sindikate Istočne Europe u EMF-u biti će Josef Stredula-OS KOVO Češka Republika, a predstavnik regije u EMF-u biti će Drago Gajzer- SKEI-Slovenija.

Podržan je  prijedlog  da se Odbor za proširenje više ne saziva, a svaka zemlja može pitanja proširenja postaviti na svakom sastanku kako drugih odbora, tako i Izvršnog odbora EMF-a.

Naglašeno je da postoje problemi u organiziranju sustava prevođenja na sastancima. Sustav prevođenja na brojne jezika traži angažiranje značajnih financijskih sredstava. Stoga će  o tome  trebati voditi računa od strane svih EMF-ovih članica.

Predsjednik SMH Ivo Marjanović prezentirao je dostavljene odgovore na Upitnik “Prezentacija sindikata” koje su pojedine zemlje dostavile. Zaključeno je da zemlje koje nisu dostavile odgovore na Upitnik to učine u najkraćem roku, a nakon toga će svim zemljama biti upućena obrada Upitnika kako bi se otklonile eventualne nejasnoće u pojedinim odgovorima, te tako dobila analitička  podloga za raspravu.

U uvjetima globalizacije djelovanje u Europskim radničkim vijećima je nužno potrebno. Stoga se obvezuju sve zemlje dostaviti popis radničkih vijeća multinacionalnih kompanija koje djeluju na području zemlje kako bi se organiziralo funkcioniranje Europskih radničkih vijeća.

Odbor EMF-a za kolektivno pregovaranje održati će sastanak 11. i 12. 10. u Rimu. Radi izrade materijala bilo je potrebno dostaviti odgovore na jedinstveni upitnik. Za raspravu na sastanku upitnici će biti obrađeni i biti će izrađen jedinstveni materijal pripremljen za raspravu i objavljivanje. Stoga je obveza svih zemalja da popunjene upitnike dostave u naznačenom roku ili što prije kako bi se posao na obradi upitnika mogao završiti i pripremiti potrebni materijal. Nacrt materijala sa odgovorima zemalja koje su dostavile popunjeni upitnik već je dostavljen članicama na više od 60 stranica.

Nakon provedene rasprave po svim točkama dnevnog reda predstavnici sindikata svake zemlje iznosili su pokazatelje o aktualnoj političkoj, gospodarskoj i sindikalnoj situaciji. Predsjednik Ivo Marjanović izvijestio je o sklopljenim kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj, o organiziranju seminara za radnička vijeća, te o zaključcima sa sastanka prigodom boravka Jurga Petersa-predsjednika IMF-a  i Bert Thirrona-člana predsjedništva u radnoj posjeti Sindikatu metalaca Hrvatske.

Organizatori sastanka SEEF-a, tj. tzv. Višegradske skupine, u proljeće biti će kolege iz sindikata  Poljske, a jesenskog sastanka kolege iz Sindikata “Nezavisnost”-Srbija i Crna Gora.

Sa ovog sastanka će biti izrađen zapisnik i dostavljen svim sudionicima.

Izvješće sastavili:
Predsjednik SMH – Ivo Marjanović
Pomoćnica predsjednika – Vesna Mlinarić

OSTALE NOVOSTI