20. ožujka 2009.

PLANOVI I ORGANIZACIJA SEKCIJE MLADIH SMH

Program rada za 2009. godinu, edukacija i učlanjivanje mladih u Sindikat metalaca Hrvatske teme su o kojima su, među ostalim, na svojoj prvoj sjednici raspravljali članovi Izvršnog odbora Sekcije mladih Sindikata metalaca Hrvatske.

Ovdje donosimo plan rada i organizaciju Sekcije mladih SMH.

PLAN RADA (PDF)

ORGANIZACIJA (PDF)




Komentari su zatvoreni.