Loading...
Vijesti

Seminar za sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu IV. i V. regije Sindikata metalaca Hrvatske

Varaždinske Toplice, 12.-13.04.2007.

Seminar za sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu IV. i V. regije Sindikata metalaca Hrvatske

U organizaciji SMH i uz potporu Zaklade “Fridrich Ebert” u Varaždinskim Toplicama održan je seminar za sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća i povjerenike zaštite na radu IV. i V. regije Sindikata metalaca Hrvatske: Teme seminara su bile:”Kolektivno pregovaranje i uloga sindikata i RV kod poslodavca” koja je obuhvaćala pod teme:
Značaj kolektivnog ugovora sklopljenog kod poslodavca, postupak početka kolektivnog pregovaranja, formiranje pregovaračkog odbora sindikata, rokovi, sadržaj prijedloga kolektivnog ugovora od strane sindikata, te kako pregovarati u pregovaračkom odboru.

Druga važna tema odnosila se na ” Korištenje podataka iz Završnih računa, te korištenje drugih dobivenih podataka od poslodavca u postupku suodlučivanja u pregovorima za kolektivni ugovor (prosječna plaća, najniža plaća, uplata doprinosa, račun gubitka i dobitka i dr.)”.

Treća tema bila je: “Radno vrijeme, premještaji i otkazi ugovora o radu” a koja je posebno obrađivala ulogu radničkog vijeća i sindikata u području prekovremenog rada, preraspodjele radnog vremena, premještanja radnika na druge poslove izvan ugovorenih ugovorom o radu, ugovore o radu na određeno vrijeme, te otkaz ugovora o radu.

Četvrta tema bila je ” Skupovi radnika –uloga radničkog vijeća i sindikata”, a peta tema “Zaštitu na radu-uloga RV i sindikata u sustavu zaštite na radu, te uloga radničkog vijeća i sindikata u ostvarivanju prava radnika u području zaštite na radu.
Organizator je bila IV. regija odnosno regionalni povjerenik Branko Knez, a predavači su bili Mladen Novosel, Davor Šmuljić i Vesna Mlinarić. Seminaru je bilo nazočno 30-tak sudionika, a 9 sudionika nikada nije bilo na seminaru. Posebno veseli činjenica da su sudionici aktivno, pitanjima i komentarima, sudjelovali u radu seminara, te su time dodatno motivirali predavače. Međutim, i u vrijeme stanki i slobodnog vremena uvijek se temeljem konkretnih primjera razgovaralo o temama seminara, ali i o drugim temama koje će biti organizirane sustavom seminara kojeg je usvojio Izvršni odbor GOS-a.

 

 
 
 

OSTALE NOVOSTI