Loading...
Vijesti

Radionica EMF-a i DGB-a

 

Zagreb, 19.-22.02.2007.

Radionica EMF-a i DGB-a

Za sindikalne aktiviste Sindikata metalaca Hrvatske (predstavnike radnika iz multinacionalnih kompanija, kompanija sa članom europskog radničkog vijeća, dužnosnicima i zaposlenima u Sindikatu, te za sudionike sa širokim znanjem organizacije sindikata, kao i kolege iz Sindikata EKN-a) europska konfederacija EMF zajedno sa DGB- Odjelom za obrazovanje organizirala je od 19.-22.02.2007. godine u Zagrebu radionicu o temi “Jačanje socijalnog dijaloga u jugoistočnoj Europi kroz CRS” (korporativnu odgovornost).
Radionica je dio projekta za zemlje koje su netom primljene u Europsku uniju kao i kandidate za prijem u EU, sindikate metalaca Rumunjske, Bugarske, Turske, Makedonije i Hrvatske.
U okviru teme radionica se bavila:

  • političkom, socijalnom i ekonomskom situacijom u zemljama kandidatima,
  • oblicima socijalnog dijaloga i industrijskih odnosa u različitim europskim zemljama,
  • socijalnim dijalogom i industrijskim sustavom u Hrvatskoj,
  • temeljnim aktivnostima sindikata na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini u okviru zadataka EMF-a,
  • ulogom, organizacijom i načinom rada Europskih radničkih vijeća,
  •  ulogom socijalnih partnera u Europskoj uniji.
  • predstavljanjem Europske unije i njenih organa, načina rada, odlučivanja i općenito funkcioniranja.

Predavači i moderatori radionice bili su: Manfred Kubik – DGB-Odjel za obrazovanje
Bert Thieron- EMF, Josef Le – Sveučilište Bohum, i Angelika Hecker-Iseler, suradnica Europske komisije, a ispred SMH i SSSH , Ivo Marjanović, Vesna Mlinarić i Ana Miličević Pezelj.
Nakon četiri dana intenzivnog rada svi sudionici ocijenili su radionicu najvišim opisnim ocjenama, te iskazali potrebu održavanja iste za sve kolegice i kolege koji sada nisu mogli sudjelovati u radu ove radionice. Također je naglašena potreba daljnjeg rada i obrazovanja o svakoj temi radionice kako bi se cjelokupna sindikalna struktura adekvatno pripremila na sve aktivnosti prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Nakon održavanja još jedne radionice s kolegama iz Makedonije, u Zagrebu će se u lipnju 2007. godine održati zajednička konferencija sa evaluacijom svih održanih radionica u Bukureštu, Sofiji, Istanbulu, Zagrebu i Skopju.

OSTALE NOVOSTI