Loading...
Vijesti

18. veljače 2015. – globalni dan djelovanja u obrani prava na štrajk

ITUC_logoGlavna skupština Međunarodne konfederacije sindikata proglasila je 18. veljače 2015. godine globalnim danom djelovanja u obrani prava na štrajk. Pravo na štrajk sve više je predmetom “napada” poslodavačkih struktura pri Međunarodnoj organizaciji rada. Naime, prema važećim međunarodnim i hrvatskim propisima sindikati imaju pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom promicanja i zaštite gospodarskih i socijalnih interesa članstva ili plaće i naknade plaće ako nisu isplaćene protrkom roka dospjeća ugovorenog kolektivnim ugovorom ili određenog zakonom. Radnik zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom u skladu s zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima sindikata ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj od drugih radnika niti to predstavlja povredu obveza iz ugovora o radu . U slučaju sudjelovanja u štrajku radniku se plaća i dodaci na plaću osim doplatka na djecu mogu umanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

OSTALE NOVOSTI