Loading...
Vijesti

NA POMOLU PONOVNA GOLGOTA RADNIKA BIVŠE »VALJAONICE CIJEVI « doo -Sisak

Kupnjom «Valjaonice cijevi» Sisak , (bivše « Željezare «- Sisak)  od strane 
Commercial Metals International AG, Švicarska  i osnutkom nove  tvrtke  «CMC»doo –Sisak, naivno smo se nadali da je  konačno nađeno rješenje za tvrtku koja već 17 godina  mijenja vlasnike, «restrukturira  se» i  to uvijek na način da je radnika sve manje.

Pojavom  Commercial Metals International AG, Švicarska i spremnost  Kupca  na potpisivanja «Socijalnog sporazuma» sa sindikatima , kojim se garantira  zaposlenost na razini 1209 radnika u «Valjaonici cijevi» doo Sisak  i 207 radnika kćeri  «Remont-Caprag» doo  držali smo da je  ozbiljnost tvrtke neupitna i da je konačno  u Hrvatsku došao  pravi Poslodavac.

            No već 10 mjeseci po potpisu Socijalnog  sporazuma, 8 mjeseci  po kupnji Društva i 5 mjeseci po osnutku novog društva «CMC» doo Sisak (točnije 17.9.2007. godine pokazalo se pravo lice novog vlasnika odnosno nove Uprave.

            Naime  13. 2. 2008.g. bez bilo kakve konzultacije sa socijalnim partnerom sindikatom   Poslodavac-Kupac vješa OBAVIJEST  po pogonima, kojom poziva zaposlene da se jave svi koji žele biti na listi viška, s tim da će on  na kraju odrediti tko to može biti, a tko ne.
Tek  14. veljače za višak  saznaje  Sindikat metalaca Hrvatske, a  na sastanku između sindikata i Uprave 21.veljače  saznaje se da se radi Program  viška za 407 radnika.

            Na  ovaj Program sindikat se odmah  negativno očitovao pozivajući se  na Socijalni sporazum  potpisan 17.travnja 2007 godine između Sindikata metalaca Hrvatske   i Hrvatskog sindikata metalaca-HUS s jedne  strane, te  predstavnika Commercial Metals International AG,  u osobi Borisa Šavorića  opunomoćenog odvjetnika  s druge strane kojim je utvrđeno:.  

  1. Zadržavanje postojeće djelatnosti, najmanje u postojećem opsegu, te obveze ulaganja u proizvodnju,
  2. Transparentni «Program  ulaganja»,
  3. Transparentni  «Poslovni  plan»,
  4. Ulaganje u ekologiju i zaštitu okoliša,
  5. Zadržavanje u radnom odnosu 1209 radnika u «Valjaonici cijevi Sisak»doo i 207 radnika u «Remontu Caprag»doo najmanje tri godine ( ne otkazivati ugovore o radu iz poslovno uvjetovanih razloga) uz zadržavanje kontinuiteta rada i svih prava iz postojećih ugovora o radu, 
  6. Ispunjenje svih obveza iz postojećeg Kolektivnog ugovora,
  7. Polazne veličine i prava u novom Kolektivnom ugovoru su stečena prava iz staroga kolektivnog ugovora

            Usvajanjem odnosno potpisom ovog Sporazuma sindikati se obvezuju osigurati PODRŠKU KUPCU u privatizaciji «Valjaonice  cijevi» doo , Sisak.

            No  naknadnim uvidom u  Kupoprodajni ugovor  o prijenosu poslovnih udjela «Valjaonice cijevi Sisak doo Sisak  na  Commercial Metals International AG, od 20.6.2007. godine, (kojeg SMH nije imao na uvid prije potpisivanja),  našli smo  osnovu  za ovakvo ponašanje Kupca odnosno sada Poslodavca.
Tekst  Ugovora  nije u suglasju sa Socijalnim sporazumom ( a dogovoreno je sa HFP da će biti  temeljem Ponude), no nismo na to obraćali toliku pozornost  nadajući se   poštovanju  «Socijalnog sporazuma» kao legitimnog akta i obveze.
Danas vidimo svu nelogičnost Kupoprodajnog ugovora  i njezine posljedice   i s pravom možemo sumnjati  u dobre namjere Kupca , ali i Hrvatskog fonda za privatizaciju. Čak što više  tekst  Ugovora   omogućuje  tumačenje prema potrebi  i  kratko rečeno omogućuje  izigravanje Socijalnog sporazuma, a time i prevaru radnika i sindikata.

            Naime  člankom 7.1.  ugovorena je obveza kao u sporazumu  glede broja  zaposlenih radnika na tri godine s dodatkom .»  Međutim, u slučaju da  broj radnika u Društvu ili Remont-u  padne ispod gore navedenih brojeva (misli se 1209 plus 207) zbog dobrovoljnog odlaska radnika, njihova umirovljenja, smrti ili drugih uzroka, kupac neće biti dužan poduzeti/osigurati da Društvo ili Remont zaposli nove  ili dodatne radnike kako bi dosegnuo razinu  1209  u Društvu odnosno 207 u Remont-u» 

no već u  Članku 7.2. stoji « Podložno uvjetu iz zadnje rečenice članka 7.1. Kupac se obvezuje osigurati razinu zaposlenosti na način da će u prve  3 godine od dana sklapanja Ugovora zapošljavati 1209 radnika u Društvu i 207 radnika u Remont-u.

da bi u  članku  7.3.  stajalo « U slučaju mogućeg viška radnika Kupac se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće radnje da Društvo provede smanjenje broja zaposlenih sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike hrvatske  i važećim ugovorima o radu. Društvo će pripremiti odgovarajući program zbrinjavanja eventualnih viška radnika, te se obvezuje osigurati dodatna materijalna sredstva za zakonito i pravično  zbrinjavanje radnika, o čijem detaljima je Kupac (u razumnom obliku) dužan izvijestiti Prodavatelja». 

            Koristeći  ovu kontradiktornost uz očitu  blagonaklonost Prodavatelja, Kupac odnosno   Uprava  pozivajući se samo na članak 7.3. Kupoprodajnog ugovora izradila je Program viška  radnika.
            Sindikat metalaca Hrvatske na sve  navedeno  očitovao se kako slijedi:

            1. Sindikat metalaca Hrvatske protivi se utvrđivanju tehnološkog viška ( pozivajući se na Socijalni sporazum)  koji ističe 17. travnja 2010 godine.
            2. Sindikat metalaca Hrvatske neće se suprotstavljati  dogovoru pojedinog  radnika sa poslodavcem  ako radnik dragovoljno želi biti tehnološki višak  pod uvjetima međusobnog dogovora o visini otpremnine.
            3. Sindikat metalaca Hrvatske  zahtjeva da broj radnika  utvrđen Socijalnim sporazumom u daljnje tri godine  ne može biti manji od broja radnika utvrđenih  točkom 6 Socijalnog sporazuma i člankom 7.2.   Kupoprodajnog ugovora. 1209 plus 207.
            4.  U slučaju da Poslodavac ne povuče  Program  zbrinjavanja viškova (izuzev  onih koji to žele dragovoljno biti)  organizirati će se sindikalni prosvjedi  i demonstracije unutar tvornice i grada Siska , a  ako ne bude rezultata tada i ispred  Hrvatskog fonda za privatizaciju  uz traženje odgovornosti za potpisivanje  ovakvog kontradiktornog  Ugovora.

                                                                                                            Predsjednik  SMH

                                                                                                            Ivo Marjanović

OSTALE NOVOSTI