Loading...
Vijesti

U Sofiji je od 27-29.2008. godine održana 2. redovita sjednica SEEF-a Foruma za Jugoistočnu Europu. Sjednicom SEEF-a predsjedavali su Vassil Janachkov i Ivo Marjanović

Na dnevnom redu su bile slijedeće teme:
1. Pregled standardiziranog upitnika kao temeljnog dokumenta za upoznavanje stanja svake pojedine zemlje, kako gospodarskih tako i sindikalnih pitanja
2. Definiranje Operativnog programa rada za 2008 i 2009 godinu sa konkretnim temama i prioritetima,
3. Informacije o proračunskim linijama za financiranje funkcioniranja i djelovanja SEEF-a ( pitanje sufinanciranja sindikata)
4. Način i mogućnosti djelovanja u EU radničkim vijećima
5. Definiranje mjesta i vremena održavanja slijedećeg sastanka SEEF-a
Na sastanku su sudjelovale delegacije-članice SEEF-a Hrvatske, Bugarske, Srbije, Makedonije i Kosova ( te Republike Srpske).

Odsutni:

  1. Solidaritatea Metal – Rumunjska
  2. FNS- Metarom – Rumunjska
  3. FSLI-Metal – Rumunjska
  4. Sindikat metalaca Crne Gore (SMCG)

Napomena: – delegacije iz (FNS i FESS) Rumunjske nisu prihvatile sudjelovanje na sastanku
– delegacija SMCG -Crne Gore (razlog nedolaska su izbori u Savezu sindikata Crne Gore)

Sjednicom su predsjedali Vassil Janachkov i Ivo Marjanović
Budući da su se kolege iz Rumunjske pismeno izjasnile da ne žele raditi u SEEF-u za Jugoistočnu Europu, predstavnik regije Ivo Marjanović tražio je objašnjenje od generalnog sekretara Petera Scherrera budući je imao razgovor s rumunjskom delegacijom u Bukureštu o tome, te su postavljena slijedeća pitanja i to:
1. Što znači da rumunjska delegacija ne želi sudjelovati u radu SEEF-a ako je Statutom EMF-a utvrđena takva podjela na regije. Da li to znači da neka zemlja ne mora poštivati Statut EMF-a.
2. Rumunjske kolege su navele obrazloženje kolegi Peteru Scherreru, no on te razloge nije iznio SEEF-u , sa samo jednom napomenom da je to njihovo pravo, sudjelovati u radu ove regije ili ne.
3. Postavljeno je temeljno pitanje tko predstavlja Rumunjsku u Upravnom odboru EMF Stredula ili Janačkov; Ditmer ili Marjanović.
4. Tko je pozvao predstavnika Republike Srpske koja nije niti član niti kandidat za članstvo u EMF na sastanak u Sofiji, ako predstavnik regije, o njegovu prisustvovanju na sastanku sazna tek u Sofiji, ili je to nečija privatna stvar.

Na navedena pitanja nisam dobio odgovarajući ili bolje rečeno nikakav odgovor jedino konstataciju da nitko ne može natjerati pojedinu delegaciju da bude u određenoj regiji, ako to ne želi.
Pitanje, čemu Statut, čemu pravila.
-.-
Po prvoj točci dnevnog reda suradnica u Uredu EMF-a Alicija Masijević prezentirala je podatke pojedine zemlje s naglaskom nužnosti razmjene podataka o svim područjima djelovanja sindikata.
Kroz te zajedničke obrasce nastoji se utvrditi kakvo je zakonodavstvo pojedine zemlje, što i na koji način definira pojedine pojmove i sindikalne probleme.. Pojedine zemlje nisu poslale podatke, te se mole da što hitnije na ta pitanja odgovore.

U okviru tog obrasca otvara se pitanje kolektivnog ugovora za pojedinu zemlju kao i za nacionalne kolektivne ugovore koji u nekim državama su postignuti, a u pojedinim nisu. Konstatiralo se da je stvarno nužno imati kolektivni ugovor na razini države jer se snaga sindikata tada ne rastače.
– . –
Druga točka bila je usvajanje Operativnog programa rada, a težište je postavljeno na nekoliko ključnim tema, a to su:

1. Novo učlanjivanje je interes svakog sindikata., a naročito učlanjivanje mladih, budući je interes mladih za sindikat pao u svim zemljama. Radi toga se mora iznaći model kako ih stimulirati i privući u članstvo.
Modalitet su različiti i došlo se do zaključka da nije moguće izmisliti jedinstveni obrazac za sve zemlje, nego to svaka zemlja mora iznaći sama..Bilo je pitanje, obrazovanja, sportskih natjecanja, financijske potpore, i druge pogodnosti..

2. Rad u radničkim vijećima drugi je prioritet naročito za zemlje kandidate, a naročito za zemlje koje nisu u tom statusu kandidata i to iz razloga što su rigidna pravila naše organizacije (EMF) takva, da ako nisi član EU, ne možeš biti niti u EU radničkom vijeću.

3. Rad u multinacionalnim kompanijama, te stvaranje baze podataka za multinacionalne kompanije u različitim zemljama kako bi se povezale radi jedinstvenog nastupa prema poslodavcima odnosno tim kompanijama.
– . –
Treća točka o kojoj je bilo riječi a vrlo bitno za ovu siromašnu regiju su budžetske linije po kojima bi mogla regija funkcionirati.. Iz tog razloga za dva sastanka u godini moraju se sredstava iznaći u okviru EMF-a. U tu svrhu gotovo čitava članarina odnosno 4/5 ostaje matičnom sindikatu za rad u SEEF-u. No, to nije dostatno, te se mora iznaći novac i od drugih izvora u Europskoj uniji .

Drugi sastanka ove regije organizirati će se u Hrvatskoj i to negdje na jesen.

OSTALE NOVOSTI