Loading...
Vijesti

Protest SMH upućen HGK zbog ZLATNE KUNE

HRVATSKA OSPODARSKA KOMORA
N/r predsjednika gosp. Nadana Vidoševića
10 000 Zagreb, Russewaltov trg 2

Poštovani gospodine Vidošević,

Neugodno nas je iznenadila vijest da je «Zlatnu kunu» u kategoriji srednjih tvrtki dobila tvrtka SAINT JEANS INDUSTRIES d.o.o. iz Slavonskog Broda. Razlozi tome su brojni, no izdvajamo činjenicu da u toj tvrtki socijalni dijalog između socijalnih partnera, Sindikata metalaca Hrvatske i poslodavca ne postoji. Naime, poslodavac je tijekom cijele 2007. godine sustavno svim mogućim sredstvima branio učlanjivanje u Sindikat i u konačnosti dijelom i uspio u toj nakani. Međutim, SMH je direktora Igora Rosandića prijavio Međunarodnoj organizaciji rada radi kršenja Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 87 o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje. O tome će se raspravljati na bipartitnim i tripartitnim sastancima u lipnju ove godine, a izvješće će biti objavljeno na stranicama Međunarodne organizacije rada.
Kako se ne bi isto ponovilo i u budućnosti, predlažemo vam da prije donošenja konačne odluke o dodjeli «Zlatne kune», ovog visokog priznanja, ipak kontaktirate sindikate ako ni zbog čega a ono zbog relevantnih i cjelovitih informacija. Naime, sloboda sindikalnog organiziranja nije samo utvrđena međunarodnim konvencijama nego i zakonima pa i Ustavom Republike Hrvatske. Mišljenja smo da nagrade ne mogu dobiti prekršitelji zakona RH.

S poštovanjem.

Predsjednik:

Ivo Marjanović

_______________________

DOPIS Hrvatske gospodarske komore (PDF dokument)

_______________________

ODGOVOR SMH na dopis

04.04.2008.

Hrvatska gospodarska komora
Sektor trgovine
N/r Milice Rakuša Martulas

Rooseweltov trg 2, 10000 ZAGREB

Poštovana gospođo Martulaš!

Primio sam Vaš odgovor na naše primjedbe koje smo uputili na ruke g. Nadana Vidoševića , a u svezi dodjele nagrade «Zlatne kune» tvrtci Saint Jean Industries» doo – Slavonski Brod, a čija Uprava je, suprotno članku 185 ZOR-u i Ustava Republike Hrvatske, te Međunarodne konvencije rada br. 87 ( sloboda sindikalnog organiziranja i djelovanja) zabranila djelovanje tek osnovanog sindikata. Raznim pritiscima i prijetnjama Uprave najveći broj (300) već učlanjenih članova SMH moralo se isčlaniti iz sindikata. Danas u toj tvrtci nema sindikalno organiziranih članova, a oni koji su ostali učlanjeni, članovi su bez znanja poslodavca, i njih će u eventualnim ali izvjesnim radnim sporovima sindikat zastupati na sudu.
Na našu web stranicu ne stavljamo sve informacije kao i sve probleme s kojima se susrećemo iz razloga obimnosti događaja. No, napominjemo da web stranica ne može biti jedini izvor informacija. Inače, ovakvi slučajevi prijavljuju se preko SSSH Međunarodnoj organizaciji rada jer se takvim postupcima direktno krše odredbe navedene Konvencije. Međunarodna organizacija rada po svakoj zemlji raspravlja o problemima u kršenju konvencija, te sastavlja izvješće koje objavljuje na svojoj web stranici www.ituc-csi.org.
Ove će se godine o kršenju konvencija prema našim saznanjima raspravljati u lipnju, pa će nakon toga svi zainteresirani moći imati pristup tim informacijama.
Inače držimo da bi i u vašim kriterijima, za ovakve, ali i druge nagrade kao jedan od kriterija trebao biti i onaj koji se odnosi na socijalno partnerstvo i socijalni dijalog ( budući je naša država ustavno definirana kao socijalna država), a ne samo na kriterije kojima se ocjenjuje povećanje profita.
Što se pak komunikacija između sindikata i Hrvatske gospodarske komore tiče, ti kontakti su svedeni na najmanju moguću mjeru ili gotovo da komunikacije nema (ako se radi o metalnoj i elektroindustriji), a komunikacija sindikata i HUP-a u odnosu na HGK u cjelini može ocijeniti dobrom.
Vaš navod u svezi regionalne komore Slavonski Brod, da postoji suradnja i komunikacija jednostavno nije točna, jedino ako međusobni pozdrav predstavnika institucija na nekom skupu ne smatrate suradnjom..
Napominjem da je nekada (do 1994.g.) suradnja komora i sindikata u okviru udruženja na razini djelatnosti bila izuzetna, ali ona danas ne postoji, šteta.
SMH je spreman za suradnju, naročito u razmjeni informacija o svakom pravnom subjektu koji dolazi iz inozemstva.
Napominjem također da SMH u okviru svoje asocijacije Europske federacije metalaca ima uspostavljeno posebno tijelo koje prati rad društava multinacionalnih kompanija, te na razini europskog radničkog vijeća intervenira prema potrebi.

S poštovanjem !

Predsjednik

Ivo Marjanović

OSTALE NOVOSTI