Loading...
Vijesti

DA VAM UVIJEK BUDE PRI RUCI!

…je MALA brošura (dimenzija 7x12cm sa 320 stranica) u izdanju SMH-IS u kojoj ima, po našem mišljenju dovoljno dobrih i nužno potrebnih informacija za svakog sindikalnog povjerenika od sindikalne grupe do regionalnog povjerenika.

Mala je da stane u svaki džep i zaštićena je omotom da dulje traje.

Mala je no, trudili smo se da iznutra bude velika kako bi dala što više odgovora na teška svakodnevna pitanja koja zanimaju naše članove a upućena su sindikalnim povjerenicima.

Ona je namijenjena i svim članovima radničkih vijeća jer i njima su često upućena ista ili slična teška pitanja na koje nije uvijek lako odgovoriti.

Ona je ta koja će inicirati otvaranje i postavljanje drugih pitanja na koja će SMH-IS tražiti i davati odgovore kako sindikalnim povjerenicima tako i članovima radničkih vijeća.

NARUDŽBENICA

OSTALE NOVOSTI