Loading...
Vijesti

U Brussels-u je od 23.-24. siječnja 2008. godine održana Završna konferencija „Sudjelovanje socijalnih partnera u europskom socijalnom dijalogu: Koje su potrebe socijalnih partnera?“

Konferencija je održana 23. – 24. siječnja 2008. u zgradi ITUH, Boulevard Albert II, n.5, B-1210 u Brusselsu, Belgija. Ispred SSSH na konferenciji su nazočili Đurđica Kahlina, Ante Krajina i Dijana Šobota, a iz sindikata udruženih u SSSH Katarina Busak iz Sindikata trgovine Hrvatske i Vesna Mlinarić iz Sindikata metalaca Hrvatske.

U radu Konferencije sudjelovalo je četiri predstavnika Hrvatske udruge posldoavaca, a delegaciju je predstavljao Nenad Seifert.
U radu Konferencije sudjelovalo je 129 sudionika predstavnika udruga poslodavaca i sindikalnih središnjica država koje su sudjelovale u projektu. Zemlje koje su sudjelovale u projektu koji je započeo još 2003. godine, te je po grupama zemalja trajao od 2003.-2005. godine i 2005.-2007. godine, bile su: Češka Republika, Mađarska, Litva, Latvija, Poljska, Slovačka, Slovenija, Bugarska, Rumunjska, Turska i Hrvatska. Iz popisa zemalja vidljivo je da su u projekt bile uključene zemlje članice EU i zemlje kandidatkinje za članice EU.
Konferencija je radila po sljedećem dnevnom redu:
O uvodu u projekt, djelokrugu, ciljevima i pristupu govorila je Maria Helena Andre, (ETUC) i Jorgen Ronnest (BUSINESSEUROPE), a o pregledu rezultata i zaključaka projekta Alan Wild, stručnjak za projekt i voditelj projekta. Nakon uvoda, zajedničke prezentacije socijalnih partnera predstavile su zemlje: Češka Republika (Hana Malkova i Vladimira Drbalova), Slovenija (Anze Hirsl i Metka Roksandić), Rumunjska (Lucien Vasilescu i Mihai Manoilu) i Hrvatska (Nenad Seifert i Đurđica Kahlina ). Zajedničke prezentacije sindikata i poslodavaca morale su odgovoriti na slijedeća pitanja:
1. “Kako su države koje sudjeluju u projektu pristupile zajedničkim problemima i koliko su bile uspješne”
a). Osnivanje učinkovitog nacionalnog bipartitnog socijalnog dijaloga
b). Razvoj nacionalnih ciljeva poslodavaca i sindikata
c). Poboljšanje koordinacije između poslodavaca i sindikata
Druga grupa sudionika od njih pet predstavnika zemalja obrađivala je temu:
2. “Suočavanje u okviru proširenja” – pregled kako socijalni dijalog 27 zemalja funkcionira danas i kako se može poboljšati?
O toj temi kroz dodatna pitanja voditeljice ovog dijela Konferencije – Maria Helena Andre – raspravljali su predstavnici udruga sindikata i poslodavaca iz sljedećih država: Thierry Dedieu – CFDT Francuska, Patrick Itshert – ETUF Belgija, Loes Van Embden Andres – VNO-NCV Nizozemska, Andrzej Malinowski-KPP Poljska i Eve Paarendson ETTK Estonija.
Pod prethodnim temama pobliže su prezentirana iskustva socijalnih partnera o bipartitnom ili tripartitnom socijalnom dijalogu.

O temi “Razvoj individualnih i organizacijskih sposobnosti za uspjeh u europskom socijalnom dijalogu” stajališta su iznijeli: Alan Wild-voditelj projekta, Rasita Jankauskaite LPSK- Latvija, te Grit Ackerman-ZDS Slovenija. Govornici su se posebno odredili vodeći se sljedećim pod-temama:
a). Prezentacija rezultata istraživanja organizacijskih i individualnih čimbenika uspjeha socijalnog dijaloga
b). Utjecaj ETUC-ovih inicijativa osposobljavanja i mentorstva
c). “Stajalište korisnika” europske socijalne potpore za nacionalne organizacije koje priznavanju i koriste europske fondove.
Zajedničke prezentacije socijalnih partnera iz Slovačke (Margita Domenikova –KOZSR i Juraj Borgula- RUZ) , Mađarske (Anett Ruszanov –MGYOSZ i Gyorgy Kareoly –MSZOSZ), Bugarske (Jeljazko Hristov – CITUB i Dikran Tebejan-BIA) i Turske (Fatih Tokati-TISK i Namik Tan – TURK-IS) održane su o temi:
3. “Kako su države koje sudjeluju u projektu pristupile zajedničkim problemima i koliko su bile uspješne” s posebnim naglaskom na:
a) Uključivanje organizacija članica i članova u europsku dimenziju
b) Ravnotežu nacionalnih i europskih prioriteta
c) Optimalno korištenje ograničenih resursa.
I na kraju Konferencije o “Poboljšanju učinkovitosti europskog socijalnog dijaloga povećanjem odgovornosti, članstva i različitosti” govorili su najvažniji dužnosnici predstavnika poslodavaca i ETUC-a, te predstavnik Europske komisije Nicolas van der Pas koji je posebno naglasio kako je opredjeljenje Europske komisije za uvođenje fleksigurnosti pri zapošljavanju, te je obavijestio da je u Francuskoj takav sporazum već sklopljen između socijalnih partnera. Posebno je naglasio paralelnu potrebu povećanja socijalnog fonda koji bi se formirao od uplata poslodavaca i predstavnika radnika, pretpostavljam za radnike koji će ostati «privremeno» bez posla. On to očekuje i od drugih socijalnih partnera u Europi. Posebno je i naglasio da se u novim članicama EU problemi koji bi se trebali rješavati socijalnim dijalogom rješavaju demonstracijama.
John Monks, glavni tajnik ETUC-a govorio je o potrebi razvoja projekata i komentirao je pojedine stavove sudionika u svezi nastavka projekta, ali i potrebe razvoja socijalnog dijaloga.
Opaske:
Konferencija je bila dobro organizirana s prijevodom na svim jezicima zemalja čiji su predstavnici sudjelovali na toj Konferenciji.
Svi predstavnici poslodavaca i sindikata po zemljama prikazali su stanje socijalnog dijaloga na visokoj razini. Stoga i iskustva pojedinih država između poslodavaca i sindikata koja su bila prezentirana na primjeren način.
Daljnje aktivnosti na tom području:

  1. Nakon što je delegacija SSSH već otputovala, stiglo je pisano izvješće o radionici koja je 01-02. listopada 2007. godine održana u Hrvatskoj, a koje je uključeno u šire izvješće koje se odnosi na dosadašnji tijek projekta. Isto će biti prevedeno u Sektoru za međunarodne odnose SSSH i tako biti dostupno svima zainteresiranima. ETUC je također poslao prezentacije uvodničara na Konferenciji koje su u SMH i SSSH dostupne svim zainteresiranima..
  2. Hrvatska će biti i dalje uključena u projekt, budući je u Hrvatskoj održana samo jedna radionica prije ove završne Konferencije, dok su druge zemlje sudjelovale u više radionica te vrste i u drugim aktivnostima prije ove Konferencije.

U okviru projekta osnovan je i tzv. resource centre tj. internetska stranica (pri ETUC-u: https://www.resourceetuc.com/ i pri BUSINESSEUROPE-u: https://www.erc-online.eu/) na kojoj su dostupne brojne korisne informacije i materijali.

Također, na raspolaganju je i fond za prevođenje koji se može koristiti za prijevode okvirnih sporazuma potpisanih na razini EU između europskih socijalnih partnera ali i za ostale tekstove cross-sectoral karaktera.

OSTALE NOVOSTI