Loading...
Vijesti

9. konferencija Otto Brenner

U Kranjskoj Gori od 14. do 16. svibnja 2008. godine održana je sada već tradicionalna «9. konferencija Otto Brenner» o temi «Sindikati na prekretnici djelovanja u pregovaračkoj areni na razini poduzeća i djelatnosti».
Pod nazivom ove teme obuhvaćen je kompletan socijalni dijalog na svim razinama kao i svim institutima (sindikati-poslodavci-država-radnička vijeća i dr).
Na Konferenciji sudjelovalo je više od 30 referenata iz različitih zemalja koji su iznosili načine, oblik te ukupno stanje socijalnog dijaloga u njihovim zemljama.
Strukturu referenata činili su predstavnici sindikata, poslodavačkih udruga, te predstavnika raznih sveučilišta iz Europe koji se bave radnim i socijalnim pravom bilo u svojoj zemlji bilo na razini Europe.
U okviru osnovne teme obrađene su slijedeće pod teme i to:
– Europski socijalni model temeljen na Direktivama EU komisije
– Zakonski temelji djelovanja sindikata u Europi
– «Jak sindikat»- sigurni i dobri uvjeti rada
– Funkcioniranje mreže za socijalni dijalog u članicama EU
– Sindikat kao čimbenik u europskim civilnim društvima

Posebna pozornost, a i centralna tema Konferencije bila je vezana uz radnička vijeća, a naročito europskog radničkog vijeća kao instituta kroz koji sindikat može najviše učiniti i djelovati za svoje članstvo i radnike kao cjelinu.
Zato je donijet poseban zaključak na ovom skupu, kojim se traži intervencija u zakonodavstvo Europske unije promjenama određenih Direktiva EU .

Zaključak je sročen kroz zahtjeve u nastavku:

Nema vremena za gubljenje:
Trebamo novu Direktivu o europskim radničkim vijećima

Sudionici 9. međunarodne konferencije Zaklade Otto Brenner, održane od 14. do 16. svibnja 2008. godine u Kranjskoj Gori, Slovenija, u suradnji sa Zakladom Friedrich Ebert, Zakladom Hans Böckler i Europskim sindikalnim institutom (ETUI), su se intenzivno bavili temom “Sindikati na prekretnici – područja djelovanja na razini poduzeća i sektora”.
Upravo u državama centralne i istočne Europe postoji velika potreba za djelovanjem kako bi se ojačalo pravo na štrajk, pravo na kolektivno pregovaranje i osnivanje učinkovitih struktura informiranja i savjetovanja u poduzećima. Također je potreban bolji temelj za prekogranično zastupanje interesa radnika. Na mnogim područjima, sindikati mogu značajno doprinijeti u razvoju i jačanju tih prava. Poboljšanje radnog kapaciteta europskih radničkih vijeća (EWC) zahtjeva hitnu akciju. Stoga jasno pozdravljamo najavu Europske komisije o reviziji Direktive o europskim radničkim vijećima do kraja godine.
Usvajanje Direktive o europskim radničkim vijećima 1994. godine postavilo je važan temelj socijalnoj Europi. Napokon su se mogle prijeći nacionalne granice za učinkovito prekogranično zastupanje interesa europske radne snage. Sindikati i predstavnici radnika u poduzećima dobili su mogućnost držati korak s brzo rastućom ekonomskom integracijom Europe.
Sindikati su bili važni pokretači u provođenju Direktive o europskim radničkim vijećima u danas više od 850 poduzeća. Europska radnička vijeća se ne suočavaju samo s dalekosežnim restrukturiranjem poduzeća već se i obraćaju svakodnevnoj europeizaciji politika poduzeća po pitanjima kao što su uvođenje novih proizvodnih tehnologija, kadrovske politike, osposobljavanja, te mjera zaštite na radu.
Otprilike 14.000 članova europskih radničkih vijeća osjećaju svakodnevnu globalnu ekonomsku integraciju Europe. Njihov rad daje povod “europeizaciji odozdo”, koja promovira razvoj socijalnog dijaloga kao i europskog civilnog društva u novoj socijalnoj Europi. Pri tom se ne smije podcijeniti doprinos europskih radničkih vijeća integraciji novih država članica EU: gotovo 70% svih europskih radničkih vijeća danas uključuju institucije u novim državama članicama EU.
Međutim, mnoga europska radnička vijeća ostaju daleko ispod svoga potencijala. U brojnim slučajevima njihovo pravo na sudjelovanje potpuno je nedovoljno! Kako bi bili u stanju ispuniti svoju ulogu zastupnika interesa prekograničnih radnika, često im nedostaju potrebna sredstva ili mogućnosti potpore kroz svoje sindikate. Brojni pravni problemi i nesigurnosti koje su se pojavile u praksi traže hitno rješenje. I naposljetku, (zbog klauzula o izuzeću radi visokih pragova), brojni zastupnici radnika u poduzećima koji posluju diljem Europe nemaju pravo sudjelovanja u radu RV, a što je sadržano u Direktivi o europskim radničkim vijećima.
Revizija Direktive o europskim radničkim vijećima kasni od 1999. godine. Zahtjevi sindikata za poboljšanjem Direktive o radničkim vijećima temelje se na svakodnevnoj praksi i o njima se tijekom godina nadaleko diskutiralo. Dokument, kojeg je nedavno predložila Europska komisija, sadrži brojne prijedloge poboljšanja koji bi sad trebali biti osigurani u okviru revizije Direktive o europskim radničkim vijećima.
Stoga je Europska konfederacije sindikata (ETUC) pozvala Europsku komisiju da izradi prijedlog revidirane Direktive o europskim radničkim vijećima do početka lipnja 2008. godine tako da bi Europski parlament i Vijeća ministara moglo usvojiti revidiranu Direktivu o europskim radničkim vijećima do kraja godine.

Sljedeća jubilarna 10 konferencija sljedeće godine biti će organizirana u Bruxellesu.

OSTALE NOVOSTI