Loading...
Vijesti

SMH pokrenuo inicijativu za izmjenu zakona o beneficiranom stažu

Sindikat metalaca Hrvatske pokrenuo je prema Predsjedništvu VSSSH Inicijativu za Izmjenu i dopunu članka 8. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)- (NN 71/99., 46/07.,41/08.)
Predsjedništvo VSSSH je na sjednici održanoj 02.09.08.godine ovu inicijativu prihvatilo.

Predmet: Inicijativa za Izmjenu i dopunu članka 8. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)- (NN 71/99., 46/07.,41/08.)

 

Poštovane kolegice i kolege,

Sindikat metalaca Hrvatske inicira izmjenu odredbi članka 8. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, a vezano uz članak 33. Zakona o mirovinskom osiguranju u dijelu kojim su utvrđene odredbe uz beneficirani staž.

Obrazloženje:
Poslodavci uplaćuju za radnike za beneficirani staž po povećanim stopama sredstva za mirovinsko osiguranje za beneficirani staž radnika, no te uplate daju neznatni financijski efekt pri izračunu i visini mirovine. Međutim, radnik ne ostvaruje stvarni povećani radni staž i za povećani broj godina. Slijedom povećane uplate doprinosa za godine radnog staža s povećanim trajanjem radnik ne može ostvariti i pripadajući (veći ) broj godina radnog staža u koliko ne ostvaruje zakonske uvjete za stjecanje prava na starosnu mirovinu, te mora ostvariti sve uvjete za stjecanje prava na mirovinu kao i drugi radnici sukladno Zakonu o mirovinskom osiguranju. Takvim propisima nanijeta je nepravda radnicima koji moraju ostvariti jednake Zakonom propisane uvjete za stjecanje prava na mirovinu, ali i poslodavcima koji uplaćuju u Državni proračun povećana sredstva za doprinose za mirovinsko, a dijelom i zdravstveno osiguranje.
Promjenu Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem od SMH posebno zahtijevaju radnici u brodogradilištima koji rade na poslovima na kojima se cijeli život obavljaju poslovi u beneficiranom stažu, a sada kad je najavljena privatizacija isti radnici bi željeli otići u prijevremenu starosnu mirovinu što im se onemogućava važećim propisima. No, nisu samo u toj poziciji radnici u brodogradilištima, već svi oni koji ostvaruju beneficirani staž sukladno posebnim propisima.
S obzirom na prethodno navedeno Sindikat metalaca zahtijeva da se ova nepravda otkloni i stoji na raspolaganju za sva daljnja obrazloženja i aktivnosti.
Sindikat metalaca Hrvatske predlaže Predsjedništvu SSSH da ovu inicijativu prihvati, te da stručne službe SSSH stručno oblikuju ovu inicijativu. Ako se ova inicijativa prihvati molimo da se proslijedi s prijedlogom Izmjena i dopuna Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem Vladi RH, a po tom preko saborskih zastupnika u Hrvatski državni sabor.

Uz sindikalni pozdrav.
„Zajedno smo jači“!

Dopredsjednik:
Vedran Dragičević

OSTALE NOVOSTI