Loading...
Vijesti

DEKLARACIJA O POLOŽAJU RADNIKA U HRVATSKOJ

Sindikati, kao najorganiziraniji dio civilnog društva, najpozvaniji su mijenjati smjer kojim je krenulo hrvatsko društvo. Danas uočavamo posljedice primijenoga, primitvno shvaćenoga liberalnoga kapitalizma: novac je moć, a sebični (pojedinačni ili grupni) interes vrhunska vrijednost!

PDF dokument

OSTALE NOVOSTI