Loading...
Vijesti

U Bjelovaru je održana 2. tematska sjednica regionalnog pododbora ZNR SMH Bjelovarsko-koprivničko-virovitičke regije

Promemorija sa 2. tematske sjednice regionalnog pododbora ZNR SMH Bjelovarsko-koprivničko-virovitičke regije

Dana 22.10.2008. godine, u prostorijama županijskog ureda SSSH Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar, Gundulićeva 1/3, održana je  tematska sjednica regionalnog pododbora ZNR SMH, uz nazočnost predstavnika SMH i SSSH, koordinatora povjerenika ZNR iz trg. društava gdje SMH ima sindikalne podružnice, te Inspektora ZNR i Specijalista medicine rada sa područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Na sjednici se raspravljalo o slijedećem:

 1. Stanju zaštite na radu u trg. društvima, s posebnim osvrtom na:
  1. broj i težinu ozljeda na radu u trg. društvima u protekloj 2007. godini,
  2. izvore i uzroke nastajanja posebno težih ozljeda na radu,
  3. nazočnost povjerenika ZNR,  pri redovnim i izvanrednim provođenju nadzora Inspektora ZNR u trg. društvu,
  4. zajedničku suradnju na sjednicama odbora ZNR u Trg. društvima.
 1. Informacija i rasprava o novinama  «Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu».
 2. Informacija i rasprava o novinama «Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu».
 3. Razno.

Nakon provedene rasprave usvojeni su slijedeći

Z A K LJ U Č C I

 1. Tijekom 2007. godine na području Bjelovarsko-Koprivničko-Virovitičke regije u okviru Trg. društava gdje SMH ima sindikalne podružnice, desile su se uglavnom lakše ozljede na radnim mjestima u čemu prednjači Ljevaonica Bjelovar sa 47 ozljeda, te Društva DALIT-a Daruvar sa 21 ozljedom na radu.

Najčešći uzroci ozljeda na radu odnose se na:

   1. rad radnika protivan pravilima zaštite na radu, pri čemu je osobita odgovornost Poslodavca i neposrednih ovlaštenika poslodavca,
   2.  neprovođenje ili nekvalitetno provođenje osposobljavanja radnika za rad na siguran način,
   3. nedostatak i loša kvaliteta osobne zaštitne opreme radnik
 
   Postoji zajednički interes Inspektora ZNR, medicine rada kao i povjerenika ZNR, da se na sjednicama Odbora ZNR u Trg. društvima preventivno djeluje  u cilju sprečavanja najčešćih povreda na radu, kako bi Poslodavci shvatili da ulaganje u zaštitu na radu nije trošak, već dugoročno ostvarivanje veće kvalitete proizvoda i veće produktivnosti samog Društva.

Konstatirano je i da  i nadalje više od polovine podneseni prekršajnih prijava od strane Državnog inspektorata završi u zastari na prekršajnim sudovima, dok se kazne za većinu presuđenih slučajeva dosuđuju u znatno manjem iznosu u odnosu na Zakonom utvrđene. 

 1. Vezano uz provođenje Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, koji je stupio na snagu početkom 2008. godine, od strane predstavnika medicine rada istaknuto je više problema a koji se odnose na:
  1. nedovoljan broj specijalista medicine rada, kao i višu starosnu dob samih specijalista,
  2. znatno povećani broj specijalističkih liječničkih pregleda, kako prethodnih kod prvog zapošljavanja radnika, tako i kod redovnih pregleda radnika na radnim mjestima sa povećanim opasnostima.

Očekuje se rješenje navedenog problema na način da liječnici osobne medicine i nadalje liječe radnike kod lakših povreda na radu, uz posebno sklopljeni Ugovor sa HZZO-om.

 1. U raspravi o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu koji je nastupio na snagu 15. srpnja 2008. godine, iznesene su važnije novine i to:
  1. preciziranje broja sastava službe za zaštitu na radu u Trg. društvima sa više od 250 zaposlenih radnika,
  2. reguliranje roka za osposobljavanje radnika za rad na siguran način
  3. ukinuta dozvoljena konzumacija alkohola na radnim mjestima od 0,5 g/kg,
  4. preciznije utvrđene ovlasti Inspektora za zaštitu na radu. 

 

Predsjednik odbora ZNR SMH i regionalni koordinator
Mladen Novosel

OSTALE NOVOSTI