Loading...
Vijesti

IZMJENA STATUTA SMH

Glavni odbor je na sjednici održanoj 29.i 30.rujna 2008. godine donio Odluku kojom Statut SMH usklađuje s novom Jedinstvenom klasifikacijom djelatnosti kako slijedi:

O d l u k a
I
Mijenja se članka 2. Statut SMH (ur. broj: 57/06.) tako da isti sada glasi:

„U SMH se mogu učlaniti radnici bez obzira na radno mjesto na koje se radnik zapošljava u trgovačkim društvima čija je djelatnost raspoređena Nacionalnom klasifikacijom, i to: 

  1. Odjeljak

24. Proizvodnja metala;
25. Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme;
26. Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda;
27. Proizvodnja električne opreme;
28. Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n;
29. Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica;
30. Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava;

  1. Razrede 

31.01. Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore;

II.

Ova odluka dostaviti će se Sindikalnim podružnicama.

OSTALE NOVOSTI