Loading...
Vijesti

Ispred Državnog odvjetništva u Zagrebu, Gajeva 32 održan je 24.rujna 2007. godine prosvjed radnika, članova RIZ- ODAŠILJAČI dd, Zagreb, Božidarevičeva 13

Radnici RIZ- ODAŠILJAČA,  članovi SMH i ostali zaposleni prosvjedovali su  ispred zgrade Državnog odvjetništva, tražeći po drugi put konačno rješenje za uplatu  17. milijuna američkih dolara.

Taj novac je zarađen ugradnjom  odašiljača u IRAK JOŠ ZA VRIJEME BIVŠE Jugoslavije, odnosno prije njezina raspada.

Sukcesijom je trebao biti novac uplaćen na račun RIZ-a, ali je ostao do današnjih dana na računu Ministarstva financija  koje je novac preuzelo  na  ročištu Komisije za sukcesiju u Ljubljani (srpanj 2003. godine).

Uz Ministarstvo financija, najodgovornijim  smatramo HFP koji je vrlo malo ili gotovo ništa učinio kako bi se ovaj problem riješio i novac bio uplaćen onima koji su ga i zaradili.

Glede toga, a gore spomenutog dana na prosvjednom skupu, te sastanku  održanom sa Državnim odvjetnikom i njegovim suradnicima sa predstavnicima sindikata, radničkog vijeća i financijskih stručnjaka RIZ- Odašiljača dogovoreno je slijedeće:

Održati će se dana 27. rujna 2007. godine sastanak u HFP- na koji su pozvani predsjednik Upravnog odbora HFP-a gospodin Damir Polančec, te predstavnici Ministarstva financija , Državne revizije, Državnog odvjetništva i na traženje Sindikata metalaca,  Komisija za raspodjelu financijske imovine.
Nakon tog sastanka HFP mora donijeti rješenje o povratu novca, odnosno dokapitalizaciji tvrtke RIZ- ODAŠILJAČI.

Ovisno o tom rješenju  SMH će  u ime svojih članova pokrenuti i druge aktivnosti, pa , ako će trebati i do Međunarodnog suda pravde .

OSTALE NOVOSTI