10. svibnja 2008.

ZAKLJUČCI TRIPARTITNOG SASTANKA VEZANO UZ ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI

Donosimo originalan dokument sa tripartitnog sastanka vezano uz zakon o minimalnoj plaći. Dokument je u PDF formatu i originalan je kakav je potpisan na sastanku.

PDF Dokument
Komentari su zatvoreni.