Loading...
Vijesti

U regionalnom povjereništvu slavonsko-baranjske regije održan je treći radno-konzultativni sastanak sa predsjednicima radničkih vijeća

Dana 20.06.2008. godine u Regionalnom povjereništvu slavonsko-baranjske regije održan je treći radno-konzultativni sastanak sa predsjednicima radničkih vijeća koji su izabrani u redovitim izborima u ožujku 2008. godine.
Teme ovog sastanka su bile: „Informacija o provedenim aktivnostima radničkih vijeća nakon redovitih izbora“ i „Prijedlozi akata i dokumenata potrebnih za rad radničkih vijeća“ …

Ovakvi radno-konzultativni sastanci radničkih vijeća u Slavonsko-baranjskoj regiji su stalna post-kongresna praksa. U radu ovog sastanka sudjelovali su regionalni povjerenik Antun Štivić koji je sastanak sazvao, Davor Šmuljić-pomoćnik predsjednika za pravne poslove, Mato Stanković-pravni zastupnik SSSH za Brodsko-posavsku županiju i Vesna Mlinarić-pomoćnica predsjednika za ekonomske poslove i tarifnu politiku, te Đuro Puškadija-stručni suradnik. Predsjednici radničkih vijeća informirali su sve prisutne o aktivnostima nakon provedenih izbora i konstituiranja radničkog vijeća kod poslodavca. Kako je dio sindikalnih povjerenika kod dijela poslodavca preuzeo sve ovlasti radničkog vijeća pripremljen je prijedlog Sporazuma za tu svrhu. Također je SMH pripremio ogledne prijedloge Poslovnika o radu radničkog vijeća, te Sporazuma o suodlučivanju i o uređenju uvjeta rada radničkog vijeća i poslodavca čije odredbe su dodatno obrazložene. U svezi pojedinih zakonskih odredbi predsjednici radničkih vijeća su posebno inicirali raspravu o: preraspodjeli radnog vremena, načinu reguliranja poslovne tajne, obuhvatu ekonomsko-financijskih podataka koje je poslodavac obvezan dati radničkom vijeću, te o uvjetima i mogućnosti sudjelovanja u radu Europskog radničkog vijeća jer na tom području djeluju multinacionalne kompanije.
S obzirom na potrebu obrađivanja pojedinih područja iz djelokruga rada radničkog vijeća dogovoreno je da će u rujnu biti održan seminar za članove radničkih vijeća.

OSTALE NOVOSTI