3. travnja 2009.

U Zagrebu je od 30.03.-01.04.2009. godine održana sjednica EMF-ovog Odbora za politiku poduzeća

U Zagrebu je od 30.03.-01.04.2009. godine održana sjednica EMF-ovog Odbora za politiku poduzeća.

Odbor za politiku poduzeća je jedno od kongresnih tijela EMF-a koje ima propisani djelokrug rada. Odbor zasjeda dva puta godišnje u pravilu u prvom i drugom polugodištu, no Odbor ima i svoje pod odbore i radne skupine koji se bave pojedinim područjima aktivnosti iz djelokruga rada Odbora.

Ova sjednica Odbora za politiku poduzeća radila je u dva dijela. Prvi dio je bio radni, te su se donosili po pojedinoj točci dnevnog reda konkretni zaključci, smjernice i preporuke, dok je u drugom dijelu održan stručni seminar o primjeni Direktive EU br 56/2005. godine koja se odnosi na prekogranično povezivanje poslodavaca . Istu primjenu Direktive potrebno je bilo povezati i s Direktivom o pravu na informiranje i konzultiranje kao i s drugim direktivama koje su u neposrednoj vezi.
             
Teme Odbora za politiku poduzeća bile su  slijedeće:

1. Utjecaj krize na politiku poduzeća sa stajališta kako gubitka radnih mjesta u pojedinim industrijama, tako i sa stajališta politike kolektivnog pregovaranja. 
2. Revizija Direktive o europskim radničkim vijećima: tumačenje pojedinih odredbi izmijenjene Direktive, pregled izmjena i strategija EMF-a u njenoj primjeni. 
3. Propisi koji se odnose na poduzeće: Statut privatnog poduzeća i 10. Direktiva

EU u okviru koje su bili obrađeni pojedinačni primjeri i zadnje stanje u pregovorima u slijedećim tvrtkama: ArcelorMittal,Electrolux,HP/EDS, GM, Thyssen Krupp, Bosch, Areva, ABB, Alstom, Thales, a u svezi nastavka pregovora analizirani su pregovori u Schneider i ponovno u tvrtki Areva.

Seminar o europskim društvima (SE) obrađivao je definiciju Europskog društva (SE), te razloge  i osnove, područje zakonodavstva i trenutnog stanja. Posebno se raspravljalo o glavnim elementima u pregovorima  o sporazumu za radničko sudjelovanje u SE. Određene su i EMF-ove smjernice za pregovore u SE, te raspravljen slučaj BASF-a kroz praktično iskustvo  Denisa Schellemana, LBC-NVK koja je Belgijski predstavnik u Odboru BASF.

Iz konkretnih iskustava proizašla su i određena pitanja kao na primjer:

– Kako će predstavnici u SE obavljati svoj mandat?
– Kako artikulirati različite razine zastupanja? (nacionalna/Europska/SE/ERV)
– Koja edukacija za predstavnike radnika koji su u Odboru SE i kako to financirati?
– Dinamika SE u područjima:

    • Promjena strukture
    • Direktive SE i Direktiva o transnacionalnim spajanjima
    • Utjecaj na nacionalno pravo.

I na kraju skupu su prezentirani primjeri pregovaranja o SE sporazumu u Man Diesel kao i drugi aktualni slučajevi SE u metalskom sektoru

Odboru za politiku poduzeća predsjedavao je Luc Triangl, predsjednik odbora, a predstavnici SMH su bili i sudjelovali u radu: Ivo Marjanović, predsjednik SMH, Vesna Mlinarić-pomoćnica predsjednika, Đino Šverko-član izvršnog odbora GOS-a SMH – Uljanik, Pula, Branko Knez-regionalni povjerenik i Zvonko Šimičić-glavni sindikalni povjerenik Vossloh-Utenzilija Zagreb.

Osnovna poruka ovog značajnog seminara je da je nužno nacionalno zakonodavstvom usuglasiti  i omogućiti dosljednu primjenu direktiva kojima je omogućena ukupna radnička participacija u SE poduzećima.
Komentari su zatvoreni.