Loading...
Vijesti

Od 2. – 3. lipnja 2009. godine u Brusellesu je održana 109. Sjednica Izvršnog odbora EMF-a

Redovita sjednica Izvršnog odbora EMF održana je u Brusellesu  2 i 3 lipnja 2009. godine.
Od predstavnika zemalja regije Jugo-istočnu Europu sjednici je prisustvovao potpredsjednik EMF za Jugoistočnu Europu  kolega Vasil Janačko i Regionalni predstavnik Regije Ivo Marjanović. Drugi predstavnici iz  zemalja ove regije  nisu prisustvovali.
Sjednici je predsjedavao kolega Ennzo  Ambresotti,  predsjednik EMF.                    

Uvodničari po točkama dnevnog reda bili su kolege iz Sekretarijata  EMF na čelu sa generalnim sekretarom Peterom Scherrerom.           

Na dnevnom redu raspravljalo se  o:          

 1. Organizacijskim pitanjima
 2. Odgovoru EMF-a  na svjetsku krizu
 3. Industrijskoj politici
 4. Suradnji sa drugim sindikalnim centralama i sindikatima
 5. Tarifnoj politici
 6. Politici poduzeća
 7. Informaciji o idućem Kongresu EMF

             U području Organizacijskih pitanja  bilo je riječi  o stanju broja članova u EMF-u  (kojih ima nešto više od 5,5 milijuna) , financijskom stanju u EMF i zamolbama za prijem u članstvo sindikata, te određenim organizacijskim promjena.
Zahtjev za prijem u članstvo podnio je „Industrijski sindikat  Srbije“ (bivši Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“). Naime  u centrali „Nezavisnost“ došlo je do određenih sukoba i promjena, tako da je čitavo rukovodstvo ili veliki dio članstva bio isključen iz GSM među kojima i predsjednik GSM Dragan Matić.
Budući da je Granski  sindikat „Nezavisnost“ u okviru središnjice ostao i održao vlastiti Kongres , tako  su ostali i neki članovi, taj sindikat je po pravnoj slijednosti ostao u EMF.
U međuvremenu je primljen u EMF i Sindikat metalaca Srbije ( iz Saveza sindikata Srbije), tako da uz prijem „Industrijskog sindikata Srbije“ sada su  tri predstavnika iz metala u EMF-u.
EMF je donio odluku da se Industrijski sindikat Srbije primi u EMF, a da se Granski sindikat metalaca „Nezavisnost“ suspendira  zbog ne plaćanja članarine.
Na slijedećoj sjednici IO EMF donijeti će se konačna odluka o toj suspenziji.

            U okviru odgovora na svjetsku krizu  Generalni tajnik je iznio u osam točaka stavove  EMF o svjetskoj krizi čiji tekst će biti u zaključcima obznanjen u obliku Manifesta.
Osnovne   odrednice u Manifestu odnose se na slijedeće:

 • EMF  se protivi  smanjenju plaća i ostalih materijalnih prava, jer jedino     

      zadržavanjem  ili čak povećanjem kupovne moći stanovništva i povećanjem      
potrošnje može se utjecati na  izlaz iz krize.Radi toga  u kolektivnim ugovorima treba  osigurati zadržavanje  plaća, a u slučaju smanjenja radnog vremena osigurati   
naknadu.

 • EMF će se i nadalje zalagati za  utvrđivanje u EU  jedinstvene najniže plaće, jer je to jedini način  da se održe zajednički interesi;
 • EMF upozorava da se radi krize  javlja jedna vrsta   protekcionizma u smislu  rješavanja problema u vlastitoj zemlji,  često i na štetu drugih zemalja. To se prije svega odnosi na  vraćanje dislocirane proizvodnje u matične zemlje, a time zatvaranje tvornica i otpuštanje radnika u drugim državama.
 • EMF se zalaže da prekarni rad bude minimaliziran, a agencije za zapošljavanje pod kontrolom,
 • Iskoristiti  zajedno sa udrugom poslodavaca (CEMETOM)  izbore u EU Parlamentu i osigurati  sindikalnu prisutnost u tijelima odlučivanja,
 • EMF je opredjeljenja da se različiti Programi na razini EU,  moraju  inkorporirati u državne politike članica i kandidatkinja zemalja;
 • Manifest EMF  sa vlastitim zahtjevima osnaženi su sa demonstracijama u Pragu, Berlinu, Brusellesu i drugim gradovima.

           
U okviru Industrijske politike  također se   raspravljalo   u stvari o  utjecaju krize na industrijske politike  nacionalnih gospodarstava, sa  raspravom i iznošenjem od sudionika stanja u vlastitoj zemlji.
Posebno je istaknut problem industrijske politike na području strojogradnje, sektora  avionske industrije i industrije liftova.

            Na sjednicu  Izvršnog odbora EMF kao  gosti  sudjelovali su Reinhard Reibsch  ispred  EMCEF-a   odnosno centrale kemijske industrije i Patrick Izschert  ispred ETUF-TCL  odnosno  centrale  tekstila, kože i obuće.
Obadvojica  kolega su iznijele želju za zajedničkim nastupom  njihovih asocijacija sa EMF u svim aktivnostima vezanim za ekonomski i socijalni status radnika, uvjeta rada i uvjeta u pojedinoj grani i djelatnosti. Interes za suradnju biti će Sporazumom definiran, a trebao bi biti prvi korak, ka ujedinjenju na EU razini sve tri centrale.

            U području tarifne politike i prekarnog rada( rad na određeno vrijeme) bila je obimna  rasprava. Ovaj dio je bio izuzetno važan,  jer su u materijalu određene definicije pojedinih pojmova  vrlo precizne. Zato smatram  da je  dobro da  se s ovim materijalom  upoznaju svi članovi GOS-a , pa i svi povjerenici, jer će  definicije pojedinih kategorija  i pojmova koristiti u vlastitom sindikalnom radu  u  tvrtkama.
Osim toga ovaj materijal će biti  predmet konferencije u Madridu.

            U raspravi  o politici poduzeća uglavnom su pojedini izvjestitelji Sekretarijata iznosili problematiku u kojoj je EMF bio  angažiran. To je prije svega rasprava o  Statutu europskih poduzeća  koja su se počela formirati 2004 godine i danas ih ima u EU 350 u kojima radi preko 500 000 radnika. Najviše tih poduzeća je osnovano u Njemačkoj i Češkoj.
Nadalje posebno je iznijet problem  ALSTOM-a  i njegove nove organizacije u EU razini., zatim problem Acelor-Mittal u  crnoj metalurgiji
Na kraju je Generalni sekretar obznanio da će  slijedeći Kongres EMF biti održan  od 9. do 11 lipnja 2011 godine u Disburgu – Njemačka. Ovaj Kongres je jubilarni 40-ti, a domaćin je IGM.

OSTALE NOVOSTI