Loading...
Vijesti

Od 31.08.- 02.09.2009 u Inzellu-Njemačka održan je međunarodni multinacionalni seminar

Na poziv i u organizaciji IG Metali u Kritiscc Akademie u Inzellu, održan je multinacionalni seminar od 31.08.-02.09.2009.godine o temi: „ Aktualna sindikalna i politička situacija i gospodarska kriza“.
Uz sindikalne predstavnike domaćina Njemačke, u radu seminara sudjelovali su i predstavnici iz Austrije, Mađarske, Slovenije i Hrvatske.
Hrvatsku, odnosno Sindikat metalaca Hrvatske predstavljali su: SLAVICA PRANJIĆ, predsjednica Koordinacije SMH-KONČAR, JURAJ ŠOLJIĆ- Glavni sindikalni povjerenik 3.Maj-Rijeka i ZLATKO SAJKO tajnik Koordinacije SMH-KONČAR.
Seminar je tekao po već utvrđenom i unaprijed dobivenom programu, uz kvalitetan prijevod za sve sudionike na njihovom matičnom jeziku. Svaka sudionica od prisutnih zemalja imala je svoju prezentaciju i izlaganje o temi: „ Aktualna sindikalna i politička situacija i gospodarska kriza“.

Po ocjeni sudionika predstavnici Hrvatske su vrlo kvalitetno, razumljivo i sažeto prezentirali trenutačno stanje u Hrvatskoj po toj seminarskoj temi.

Također su vrlo aktivno sudjelovali u raspravama, razgovorima i van programskom druženju sa svim sudionicima seminara. Zaključak seminara bio bi da su sve zemlje u gospodarskim problemima. Neke poput Njemačke, Austrije već polako izlaze iz iste, dok su u  ajdelikatnijim situacijama Mađarska i Hrvatska. Također je ocjenjeno i pozitivno prihvaćeno da su sindikati dobro pristupili problemu gospodarske krize sa istim načelnim pristupom – očuvanje radnih mjesta. Većina sindikata je ipak prihvatila skraćeno radno vrijeme, kao izlazak iz krizne situacije. Također je dogovoreno da u što kraćem roku sindikati svih zemalja sudionika predlože nove teme za slijedeći seminar i kao prijedlog da pošalju organizatoru seminara.
Seminar je bio veoma uspješan, dobivene su nove spoznaje i sagledavanja, došlo je do izmjena iskustva i sindikalnih dogovora oko zajedničkih pristupa i akcija u sindikalnim nastojanjima i borbi za radnička i ljudska prava.
Predstavnici Sindikata metalaca Hrvatske ocjenjuju ovaj seminar veoma uspješnim i zahvaljuju domaćinu na odličnoj organizaciji i domaćinstvu, sa željom i nadom do ponovnog susreta po novim sindikalnim temama.

Tajnik Koordinacije SMH-KONČAR

  

Zlatko Sajko

OSTALE NOVOSTI