Loading...
Vijesti

Zaključci sa 1.tematske sjednice regionalnog poodbora ZNR SMH Sisačko-moslavačko-karlovačke regije

Dana 03.12.2009 godine, u prostorijama SSSH Sisačko-moslavačke županije,Sisak,Trg bana Josipa Jelačića br.6,održana je tematska sjednica regionalnog pododbora ZNR SMH,uz nazočnost predstavnika SMH i SSSH,koordinatora povjerenika ZNR iz Trg.društva gdje SMH ima sindikalne podružnice,te Inspektora ZNR i predstavnika medicine rada s područja Sisačko-moslavačke županije.

  Na sjednici su obrađivane slijedeće teme:

1. Rasprava o stanju zaštite na radu u Trg.društvima,s posebnim osvrtom na:

– broj i težinu povreda na radu u Trg.društvima u protekloj 2008 godini,
– analizu izvora i uzroka nastajanja posebno težih povreda na radu
– nazočnost povjerenika ZNR,pri redovnom i izvanrednom provođenju nadzora Inspektora ZNR u Trg.društvu
–  zajedničku suradnju te preventivno djelovanje na sjednicama odbora ZNR uTrg.društvima

2. Analiza sudjelovanja povjerenika za zaštitu na radu pri izradi i reviziji procjene opasnosti u Trg.društvima

3. Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu.

4. Razno

  
Nakon rasprave po pojedinim temama usvojeni su slijedeći:

ZAKLJUČCI

1.

Tijekom 2008 godine na području Sisačko-moslavačko-karlovačke regije desile su se uglavnom lakše tjelesne ozljede,osim u željezari Sisak gdje je bilo 35 ozljeda na radu od toga 3 teže i jedna smrtna ozljeda.
Zatim se rasprava vodila o korištenju osobnih zaštitnih sredstava,gdje se došlo do zaključka da pojedini radnici u pojedinim firmama namjerno ne nose osobna zaštitna sredstva,i samim takvim ponašanjem dovode sebe u opasnost i izazivanju ozljede na radu.
Također se raspravljalo o neprovođenju kvalitetne obuke radnika za rad na siguran način od strane poslodavca,te lošu organizaciju rada.
U pojedinim Trg.društvima radnici rade na radnim mjestima za koja nisu obučena niti osposobljena za rad na siguran način,a zbog straha za svoje radno mjesto izvršavaju i takve poslove.
Rasprava se vodila o suradnji s firmama i medicinom rada,te o lošoj suradnji između medicine rada-liječnik opće prakse-poduzeće.
Apel od strane dr.Tadić da se kod poslodavca što kvalitetnije obavi opis ozljede na radu,te da se obavezno pri zapisniku ozljede poziva i Povjerenik ZNR
– fleksibilnost radnika na radnom mjestu postavlja pitanje kako osposobiti istog za rad na     siguran način
– kod nekih Poslodavaca (TIM-TOPUSKO),smanjena sredstva za ZNR,nekvalitetna sredstva za zaštitu na radu od sumnjivih dobavljača,sumljive deklaracije zaštitnih sredstava.
U većini Trg.društava Povjerenici nisu nazočni pri izradi zapisnika kod ozljede na radu,a često su pozivani da drugi dan sudjeluju u izradi istog,zbog čega se je došlo do zajedničkog zaključka na cjeloj regiji da se Povjerenici pozivaju kada se desi ozljeda na radu,te da će imati svu potrebnu pomoć od SMH.Takav zaključak se odnosi i na posjetu Inspektora za zaštitu na radu kada dolazi u Trg.društvo,gdje je nazočni Inspektor dao punu potporu takvom zajedničkom stavu i zaključku.

2.

Procjena opasnosti kao dokument koji se odnosi na provedbu zaštite na radu u poduzeću i kojeg po zakonu treba posjedovati svako poduzeće,no povjerenici za zaštitu na radu nisu uključivani pri njenoj izradi ili reviziji.S obzirom da je navedeno pravo utvrđeno i samim Zakonom o ZNR,povjerenici i koordinatori su upoznati s njihovim pravom te im je dato do znanja da u poduzećima u kojima nisu prisustovali izradi procjene opasnosti zatraže od službe ZNR ili poslodavca na uvid procjenu opasnosti i upoznaju s s istom,te daju eventualne primjedbe i zatraže reviziju(ako je potrebna) u kojoj će i oni biti prisutni.

3. 

Rasprava o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN75/09.) koji je stupio na snagu 19.lipnja 2009.godine.

Samom izmjenon Zakona su precizirane obveze poslodavca na području zaštite i sigurnosti zdravlja radnika,te utvrđene osobe koje su zadužene za provedbu svih aktivnosti ZNR.
Svrha ovog zakon je prevencija zaštite zdravlja na radu,gdje se definira da je pravo svih radnika, a ne samo onih koji rade na mjestima s povećanom opasnošću,da u određenom vremenskom razdoblju imaju pravo zatražiti zdrastveni pregled,sukladno tomu
radnici koji nisu obuhvaćeni obaveznom zdrastvenom pregledu,utvrđeno je pravo da u vremenskom razdoblju od 3 godine mogu zatražiti pregled.
Sada je propisana obveza da svaki poslodavac mora imati osobu određenu za provedbu i aktivnosti na području ZNR,te je s druge strane propisano pravo radnika da kod svakog poslodavca mogu imati svog povjerenika bez obzira koliko ima zaposlenih.
Dodatno uređen način na koji su  poslodavci dužni organizirati i provoditi zaštitu na radu.
Dužnost poslodavca da kontinuirano procjenjuje opasnosti i štetnosti uvjeta rada na zdravlje i sigurnost radnika,isti su dužni izraditi procjenu opasnosti i istu pratiti,te po potrebi mjenjati,bez obzira na svoju veličinu,zbog toga će je moći mjenjati sami.
Dodatno su precizirane dužnosti poslodavca kod izvanrednih okolnosti tj. u slučajevima neposrednih opasnosti na području pružanja prve pomoći te gašenju požara i spašavanja.

 

NAZOČNI NA SJEDNICI REGIONALNOG PODODBORA SIS-MOSL-KARL.REG

1.ČIMBUR LEONID-SELK KUTINA-REG.KOORDINATOR
2.VULJANJIĆ DRAGUTIN-REG.POVJERENIK SMH
3.ŠMULJIĆ DAVOR-PRAVNIK SMH
4.IĐAKOVIĆ DARKO-SSSH
5.dr.TADIĆ BLAŽENKA-MEDICINA RADA
6.BUTIĆ KATICA-DRŽAVNI INSPEKTORAT
7.GUDELJ MARIJANA-SELK KUTINA-VOD.SLUŽBE ZNR
8.MARIČIĆ GORAN-SELK KUTINA-POVJERENIK
9.LESIČAR IVANKA-SELK KUTINA-POVJERENIK
1O.HODAK ROBERT-SELK KUTINA-POVJERENIK
11.HUZEJROVIĆ IBRAHIM-CNC-KOORDINATOR
12.SOMIĆ MATO-CNC-SIND.POVJERENIK
13.ŽUŽIĆ MIROSLAV-DALEKOVOD TIM TOPUSKO-POVJERENIK
14.BABIĆ MLADEN- DALEKOVOD TIM TOPUSKO-SIND.POVJERENIK
15.MEJAŠIĆ TOMISLAV-TPT KARLOVAC-POVJERENIK
16.BOŠNJAK MARIJAN-CP NOVA –d.o.o-POVJERENIK

 

 
Regionalni koordinator

                                                                                                        

Leonid Čimbur

OSTALE NOVOSTI