- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

Dva pisma SMH

SMH je uputio dva pisma, jedno pismi ministru Popijaču a drugo pregovaračkom odboru u svezi nastavka pregovora za Kolektivni ugovor za metalnu i elektroindustriju…

Pismo ministru Popijaču (JPG dokument) [1]

Pismo pregovaračkom odboru (JPG dokument) [2]