Loading...
Vijesti

SMH o Pretpristupnom ekonomskom programu 2010.-2012.

Zagreb, 19. siječnja 2010.- Hrvatske sindikalne središnjice  (SSSH, NHS, MHS, HUS i URSH)  dostavile su ministru financija Ivanu Šukeru svoje očitovanje o Pretpristupnom ekonomskom programu 2010.-2012. U njemu je sadržano i dodatno mišljenje Sindikata metalaca Hrvatske, koji je uočio ove nedostatke:
1. U sektoru brodogradnje opisano je sadašnje stanje na koje nemamo primjedbi. Međutim, 14.siječnja 2010. godine u Slobodnoj Dalmaciji je izašao i tzv. Plan „B“ u restrukturiranju brodogradnje. Mislimo kako bi on trebao biti naveden kao strategija Vlade.
Također mislimo kako bi bilo nužno navesti opredjeljenje Vlade do 2012. godine u vezi s brodogradnjom iz razloga što i Plan „B“ teško može biti program od dugoročnijeg značenja.
2. U području energetike treba pronalaziti alternativne izvore energije, te graditi sustave za njihovo korištenje. Proizvodnja i prerada metalnih proizvoda trebala bi raditi ta postrojenja za iskorištavanje novih alternativnih izvora energije (bio-gorivo, iskorištavanje vjetra i sl.). Tim bi projektima trebalo dopuniti PEP, ili u području energetike, ili u području prerađivačke industrije jer je, sigurni smo, Vladi RH i resornome ministarstvu poznato da je KONČAR d.d vrstan proizvođač opreme za vjetroelektrane .
3. U sklopu modernizacije HŽ-a trebalo bi izraziti opredjeljenje u vezi proizvodnje vagona u hrvatskim tvrtkama koje se kvalitetno bave tom vrstom proizvodnje, a što je već bilo naglašeno na nekoliko sastanaka tijekom 2009. godine. Naime, sigurni smo da je Vladi RH i resornome ministarstvu poznato da su „Đuro Đaković „ Slavonski Brod, TŽV „Gredelj“ i drugi  vrsni proizvođači vagona.
4. Načelne primjedbe:
-sva područja nisu ravnomjerno obrađena u smislu da sadrže snimak stanja do kraja 2009. godine, ali i smjer aktivnosti Vlade u razdoblju do 2012. godine (primjer brodogradnje i dr.);
-ciljeve  treba redefinirati tako da budu sasvim konkretni, a ne kao navedeni, citiramo: „Optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva“, za što se nisu odredile mjere niti konkretna financijska potpora. Naime, PEP je određeni plan aktivnosti do 2012. godine.

Prethodne stavove možemo i dodatno pojasniti. Međutim, rok je zaista suviše kratak za opsežniju elaboraciju i ozbiljnije sugestije.

OSTALE NOVOSTI