Loading...
Vijesti

O edukacijskoj strategiji

Zagreb, 16. veljače 2010. –  Tijekom dvodnevnog posjeta SSSH, Agnieszka Ghinararu i Hubert Cambier, vanjski suradnici Međunarodne organizacije rada (ILO) i Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC), inače stručnjaci za edukaciju, razgovarali su danas s Vedranom Dragičevićem, v.d. predsjednika Sindikata metalaca Hrvatske i Vesnom Mlinarić, pomoćnicom predsjednika za ekonomske poslove i tarifnu politiku. Posjet je organiziran u sklopu pripremne faze programa ILO – tima za središnju i istočnu Europu, ITUC – PERC-a i SSSH, pod nazivom „Tehnička pomoć uspostavi strategije edukacije“, kojemu je svrha osigurati SSSH-u tehničku pomoć u evaluiranju dosadašnje edukacijske politike i prakse, te u izradi obuhvatne strategije koja bi mogla biti podrškom unutarnjim reformama organizacije.

OSTALE NOVOSTI