Loading...
Vijesti

Otvoreno pismo v.d.predsjednika Sindikata metalaca Hrvatske kolegama u Sindikatu strojovođa u svezi održanih i buduće planiranih prosvjednih aktivnosti

Vama kolege u Sindikatu strojovođa Sindikat metalaca Hrvatske daje podršku jer je i nama i našim članovima u interesu -prevoženje putnika i robe da na sigurnim način i na sigurnim prugama, modernijim i boljim vlakovima. Pa Vas pitam „što fali ovom Vlaku“?

 

PISMO (PDF dokument)

OSTALE NOVOSTI