Loading...
Vijesti

Seminar za članove radničkih vijeća SMH

Đurđevac, 9. travnja 2010. – Jučer je u đurđevačkome hotelu «Picok» započeo dvodnevni seminar za članove radničkih vijeća Sindikata metalaca Hrvatske Bjelovarsko-koprivničko-virovitičke i Zagorsko-varaždinsko-međimurske regije. Na seminaru, što ga organizira SMH, a uz financijsku potporu Zaklade Friedricha Eberta, sudjeluje dvadesetak polaznika. Najnovije izmjene Zakona o radu teme su Vesne Mlinarić, pomoćnice predsjednika SMH za ekonomske poslove i tarifnu politiku i Davora Šmuljića, pomoćnika predsjednika SMH za organizacijske i pravne poslove.

Riječ je o prvome od pet seminara što će ih u idućih  mjesec dana organizirati SMH za članove radničkih vijeća iz svih svojih regija.

OSTALE NOVOSTI