Loading...
Vijesti

Referendum u 3. maju

Rijeka, 18. svibnja 2010.-Na jučer održanoj konferenciji za novinare u riječkome 3. maju, glavni sindikalni povjerenik SMH Juraj Šoljić obznanio je kako sutra počinje provođenje referenduma među radnicima 3. maja. Na referendumskom listiću pisat će:

1. 
Ako Vlada RH nakon drugog privatizacijskog kruga ne zajamči:

         a)  nesmetani nastavak gradnje brodova za domaće brodare izdavanjem garancije za treću tranšu kredita
         b)  prihvaćanje plana restrukturiranja za svako brodogradilište posebno

2. 
Ako privatizacija ne uspije protivimo se stečaju kao «rješenju»

3. 
Omogućiti novo ugovaranje brodova sukladno uvjetima koji vladaju na svjetskom tržištu kako bismo i u 2011. imali radno mjesto i plaću

Pitamo Vas?

Ako se ne udovolji spomenutim sindikalnim zahtjevima jeste li spremni na poziv Sindikata metalaca Hrvatske stupiti u generalni štrajk, uključujući i građanski neposluh
                     
               DA                                             NE

Press konferenciji prisustvovali su i v.d. predsjednika Sindikata metalaca Hrvatske Vedran Dragičević i županijska povjerenica SSSH za Primorsko-goransku županiju Jadranka Tomašić. Referendum će trajati tri dana. Uz listić s referendumskim pitanjima, dijelit će se i «Metalac», glasilo sindikalne podružnice SMH BI 3. maj.

OSTALE NOVOSTI