2. prosinca 2011.

Osnovica za obračun doprinosa u 2012. godini

U Narodnim novinama objavljena je Naredba o najnižim osnovicama za obračun doprinosa u 2012. godini.

(Word dokument – NN 137 2011)
Komentari su zatvoreni.