- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

Seminar za povjerenike radnika za zaštitu na radu za SMH-IS regije II. i IV. održan je dana 09. i 10. veljače 2012. godine u Varaždinskim Toplicama

[1]Seminar je održan za povjerenike zaštite na radu Regija II i IV , sa naprijed dogovorenim temama i programom, koji je u potpunosti realiziran.Na seminaru je aktivno bilo  prisutno 48 sudionika,  3 predavača , 2 organizatora i kolega za tehničku potporu. Polaznici su aktivno sudjelovali u radu seminara, sa pitanjima i komentarima po pojedinim temama.Predavači su posao korektno odradili što se naravno od njih i očekivalo, s obzirom na višegodišnje iskustvo u ovom poslu.Organizacija seminara bila je na zavidnom nivou , čemu je pridonijela cijela ekipa SMH – IS , sa samim sudionicima seminara. Hotel MINERVA – Varaždinske Toplice bio je dobar domaćin te nam je [2]pružio svoje usluge, uvjete i potporu na zadovoljavajući način.

Svakako valja naglasiti da su ovakvi  seminari u organizaciji SMH – IS potrebni kako bi se što više upoznali,  približili i ponešto naučili, u interesu našeg članstva i zaposlenih koje zastupamo.

 

[3] [4]