Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaVijesti

U 3. Maju što prije riješiti vlasničko pitanje

U Brodogradilištu 3. Maj održan je skup radnika na kojem je uprava i RV obavijestilo sve zaposlene o stanju u Škveru. Jedinstven je stav radničkog vijeća SMH-IS i skupa radnika da bi trebali u 3. Maju i prije isteka roka od 90 dana riješiti vlasničko pitanje kako bi Uprava društva što lakše osigurala poslove u narednom  periodu jer je vrijeme da se ugovore poslovi za 2013. godinu čime bi se osigurala zauzetost kapaciteta u predmontaži i drugim pogonima crne metalurgije.

više i na:https://smh-3maj.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=447&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Extratemplate&cntnt01returnid=64

OSTALE NOVOSTI