Loading...
Odbor hrvatske brodogradnjeVijesti

Brodogradilišta ne idu u stečaj a svi oni koji žele naručiti brodove mogu to slobodno učiniti bez straha, poruka je to sa jučerašnjeg sastanka sindikata sa prvim potpredsjednikom Vlade RH i ministrom gospodarstva

Dana 12.travnja 2012. godine održan je sastanak u Ministarstvu gospodarstva na kojem su bili prisutni prvi potpredsjednik Vlade RH i ministar gospodarstva Radimir Čačić, Ruđer Friganović, savjetnik ministra Čačića i direktor „Hrvatske brodogradnje“ a vezano za privatizaciju hrvatskih brodogradilišta. Zaključeno je da se nastave razgovori sa DIV-om o preuzimanju dionica Brodosplita koje treba potvrditi EK. Problem je kod Brodosplita što je u proteklom razdoblju, u godinu dana i nešto više, stvorio dug od 800 milijuna kuna koje bi trebalo riješiti sa EK, a nakon  što se to riješi moguć je nastavak razgovora sa Vladom RH o privatizaciji.

Za brodogradilište Brodotrogir i 3 Maj, izričito je rečeno da postoje kupci i da nema stečajnog postupka, da će se investitori pronaći, da postoje tri interesenta, dva izvan i jedan iz RH. Rok za sve postupovne radnje je vrlo kratak tj. 60 dana a najkasnije do 31. lipnja 2013. godine. Unatoč tome tome što rok svi smatraju kratkim ipak ga je potrebno održati kao ne bi neriješeno vlasničko pitanje otežavalo ugovaranje novih poslova do završetka procesa restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta. Namjera je Vlade da navedena dva brodogradilišta proda jednom vlasniku, ali da to nije uvjet, i da će se restrukturiranje raditi po njihovim programima.

Isto tako je vrlo važno napomenuti da će se radnicima Kraljevice biti isplaćene najviše otpremnine po Kolektivnom ugovoru, kao i sava novčana prava koja im pripadaju, a prije otvaranja stečajnog postupka za koji će se izvidjeti sve pravne mogućnosti. 

Što se tiče Uljanika, brodogradilište će se dokapitalizirati privatizirati po ESOP´s programu, model i uvjeti će se raspravljati sa Upravom i sindikatom.

Zaključna poruka jučerašnjeg sastanka je da svi oni koji žele naručiti brodove da to slobodno učine bez straha jer brodogradilišta neće ići u stečaj.

iz medija:

https://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=EAFAC8F7-9707-4231-9079-CE016B06445C

https://cro.time.mk/read/6903a57e07/9b1ebd5d4c/index.html

https://cro.time.mk/read/6903a57e07/a3d7fb66ac/index.html

https://cro.time.mk/read/6903a57e07/f983aa16e3/index.html

OSTALE NOVOSTI