23. travnja 2012.

Održan seminar za povjerenike radnika za zaštitu na radu regija Primorsko-goranske i Istarske

U organizaciji SMH-IS za Regije IV. i VII, od 19. do 21. travnja u Istarskim Toplicama održan je seminar za povjerenike zaštite na radu i Glavne sindikalne povjerenike.

Polaznici su aktivno sudjelovali u radu seminara, sa pitanjima i komentarima po pojedinim temama.

Predavači su bili Dvor Šmuljić, Leonid Čimbur i Đino Šverko, prema programu Centra za industrijsku demokraciju – SSSH.

CID je udruga za profesionalno i praktično obrazovanje i osposobljavanje za sindikalni rad.

CID funkcionira od 1996. godine, a u okviru njenih aktivnosti organizirana je Škola za socijalni dijalog, namijenjena sindikalnim povjerenicima, sindikalnim čelnicima i svima koji su uključeni u rad sindikata.

Između ostali programa ima i jednogodišnji program Škole uključuje sedam seminara na razne teme kao što su kolektivno pregovaranje, radno zakonodavstvo, industrijske akcije, zaštita na radu, socijalna politika, međunarodne sindikalne organizacije, MOR, globalizacija i socijalna dimenzija pridruživanja RH Europskoj uniji.

Organizacija seminara bila je na zavidnom nivou, čemu je pridonijelo i toplo okruženje Istarskih Toplica kao i cijela ekipa SMH-IS, sa samim sudionicima seminara.

Svakako valja naglasiti da su ovakvi seminari u organizaciji SMH – IS potrebni kako bi se što više razmijenilo iskustva u segmentu zaštite na radu, u interesu našeg članstva i zaposlenih koje zastupamo.

 

 

Txt preuzet sa:https://smh-3maj.com/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=451&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=
Extratemplate&cntnt01returnid=64
Komentari

6 odgovora na Održan seminar za povjerenike radnika za zaštitu na radu regija Primorsko-goranske i Istarske