- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

Tradicionalni šesti sportski susreti metalaca

9. lipnja 2012. godine održat će se šesti sportski susreti metalaca SMH-IS Sjeverozapadne Hrvatske u Varaždinu na terenima Sportsko rekreacijskog centra AQUACITY – Varaždin.

 

[1]