Loading...
Vijesti

U Sofiji je 01.i 02.studenog 2010. godine održan seminar o razvoju i perspektivama metalne i tekstilne industrije u Jugoistočnoj Europi i politikama sindikata, a od 02-04.studenog 2010. održan je sastanak Jugo-istočne regije EMF-a

Seminar je nastavak prošlogodišnjeg seminara održanog u Beogradu gdje se započela rasprava o promjenama u razvoju nekoliko industrijskih grana u Jugoistočnoj Europi.
Cilj ovog seminara je bio proširiti saznanja o razvoju i perspektivama u metalnoj industriji na ovom području i raspraviti koncept industrijske politike sindikata i ocijeniti socijalni dijalog u novo nastalim uvjetima u zemljama Jugoistočne Europe. Također je bilo nužno u tom kontekstu sagledati budućnost razvoja sindikata kako u svakoj zemlji tako i u cjelini.
Regionalni sastanak Jugoistočne regije raspravljao je o slijedećim glavnim temama:
Kongres EMF-a, Stvaranje nove organizacije; Aktualna situacija u metalskom sektoru u zemljama JI Europe i konkretan primjer dobre/loše prakse na razini poduzeća/tvrtki u rješavanju krize i njezinih posljedica; Informacija i evaluacija prošlih aktivnosti i to: sastanak EMF-ovih stručnjaka za
komuniciranje, Sofija, svibanj 2010.; Regionalna konferencija JIE i Ženska konferencija JIE, Ohrid, svibanj 2010.; Projekt MOR/ETUC o sektorskom socijalnom dijalogu u novim državama članicama i zemljama kandidatkinjama, Torino i Zagreb – svibanj i lipanj 2010.; Trening seminar EMF-IMF o vještinama kolektivnog pregovaranja, Podgorica – lipanj 2010. + nastavak; Završni seminar IMF-ovog projekta o ZNR, Sarajevo, lipanj 2010.; EMF-ova konferencija mladih, Šibenik, rujan 2010. i informacije sa sastanaka Izvršnog odbora IMF-a

Daljnje teme su bile:

Tekući projekt ICEM-EMCEF-IMF-EMF-IUF-EFFAT: Organizacijski razvoj sindikata
Sindikalne mreže u transnacionalnim korporacijama,
Priprema EMF-ovog kongresa – prva rasprava o strategiji, politici i programu za JIE regiju za sljedeće kongresno razdoblje;
Ciljevi, datum i program zajedničkog sastanka regije istočne Europe i JI Europe;
Administracija članarine EMF-a za regiju JIE – praktične smjernice,
Fleksibilnost i sindikalna strategija
Prekarni rad
2. zajednički zahtjev EMF-a;
IMF-ova kampanja protiv prekarnog rada.

Seminar i regionalni sastanak je organiziran uz potporu Zaklade “Friedrich Ebert” i njemačkih sindikata IGM-a, te naravno Europske federacije metalaca.

Seminaru su bili prisutni iz Hrvatske predsjednik Vedran Dragičević i Vesna Mlinarić koji su prezentirali stajališta SMH-IS o važnoj temi o kojoj se na seminaru raspravljalo. Po točkama obimnog dnevnog reda regionalnog sastanka aktivno su sudjelovali po svakoj točci dnevnog reda. U stankama plenarnog rada ostvarili su brojne kontakte, a posebno one u svezi privatizacije brodogradnje.
Iz drugih država seminaru su bili prisutni kako predstavnici sindikata metalaca, tako i jedan dio eksperta koji su prikazali gospodarsko stanje i perspektive razvoja metalske industrije.
Jedan od uvodničara na seminaru bio je Josip Juratović, zastupnik u Njemačkom parlamentu SPD-a, a po rođenju iz Hrvatske.
Na regionalnom sastanku bili su prisutni uz predstavnike svakog sindikata koji na toj regiji djeluje Peter Scherrer, generalni tajnik EMF-a; Ryrki Raina –generalni sekretar IMF-a, te Anne Marie Mureau, zadužena za jugoistočnu regiju u IMF-u, Tony Janssen, te Mina Vukojičić, savjetnica u EMF-u.
Cijelo vrijeme je sastancima bio nazočan Roland Feicht, Direktor regionalnog projekta za “Radne odnose i socijalni dijalog u JI Europi”, FES Beograd.

POPIS SUDIONIKA (PDF dokument)

 

OSTALE NOVOSTI