Loading...
Regija - Panonska Hrvatska

SINDIKATA METALACA HRVATSKE-IS i SLAVONSKO BARANJSKI SINDIKAT pozivju na KONFERENCIJU ZA NOVINARE

SINDIKATA METALACA HRVATSKE-IS i SLAVONSKO BARANJSKI SINDIKAT pozivju Vas na KONFERENCIJU ZA NOVINARE koja će se održati dana 11. srpanja, 2012. godine (srijeda),s početkom u 10,00 sati, u sjedištu Teritorijalnog ureda SSSH u OSIJEKU Trg Ante Starčević X/II (Nama 2 kat).

 Razlog sazivanja konferencije:

 1. SPORAZUM O SURADNJI između SMH-IS i SBS.                                                                                                                                                                                               

Svijesni očekivnaja našeg članstva o potrebi suradnje sindikta, Slavonsko Baranjski Sindikat i Sindikat Metalaca Hrvatske-IS potpisuju sporazum o suradnji. Sporazum o suradnji naručito je VAŽAN sad kada aktualna vlast pokušava smanjivati prava radnika. Isto tako ali ne manje važno predlaže se IZMJENA zakona koji zadiru u kolektivne ugovore, a da nije postignut dogovor sa socijalnim partnerima o čemu će biti govora na konfernciji.

  Na konferenciji za novinare govoriti će:                                                                                                       

                        Dragutin Šmerda – Predsjednik SBS,

                        Antun Štivić – Dopredsjednik SMH-IS,

                        Frano Kopić – Teritorijalni povjerenik SSSH u Osijeku .

 Telefon za kontakt:  031/ 209-502,  fax: 031/209-507,  mob. 098252593.

  Srdačan  pozdrav.                                                         Teritorijalni povjernik SSSH:

                                                                        Frano Kopić

 

OSTALE NOVOSTI