Loading...
Vijesti

U Zagrebu, u Hotelu Laguna 25.-26.09.2012. godine održan je seminar i radionica za radnička vijeća koja djeluju kod stranih vlasnika, a u svezi rada i djelovanja europskih radničkih vijeća.

Na početku rada ovog seminara sudionike i predavače pozdravio je predsjednik Vedran Dragičević koji je posebno naglasio potrebu rada u europskim radničkim vijećima prvom rečenicom u obraćanju, a koja je glasila:“Europsko radničko vijeće je mogućnost, a ne kukavičje jaje“. Nastavio je govoriti o značaju zajedničkog rada radničkih vijeća i sindikata, jer uz uspješan sindikat i radničko vijeće može obavljati svoje ne male zadatke i izvršavati obveze u cilju uspostavljanja ravnoteže između rada i kapitala.

 

 

O  ulozi radničkih predstavnika u kreiranju poslovne politike u poduzećima u Hrvatskoj govorili su Vesna Mlinarić SMH-IS i Darko Šeperić SSSH, dok su o ulozi radničkih vijeća i radu u europskim radničkim vijećima govorili Darko Šeperić SSSH I Chantal Caron iz IndustriAll zadužena za djelovanje radničkih vijeća. Svi troje predavača govorili su o dosadašnjim iskustvima u organiziranju Europskih radničkih vijeća kako u Hrvatskoj tako i na razini Europe, a posebno je Chantal Caron govorila o mogućnostima i preprekama u radu Europskih radničkih vijeća. Na kraju seminara svi sudionici su sudjelovali u radionici i izradili korake i postupak do uključivanja u rad Europskog radničkog vijeća kompanije u kojoj djeluju. Tako su sudionici izradili tzv.“Road map” a u tom planu kretanja ka radu u Europskom radničkom vijeću su se fokusirali na slijedeće:

Što učiniti odmah?

Što učiniti do ulaska Hrvatske u EU 01.07.2013. godine?

Što učiniti nakon ulaska Hrvatske u EU 01.07.2013. godine budući da su tada i iz Hrvatske svi članovi Europskog radničkog vijeća punopravni i mogu sudjelovati u radu i odlučivanju u Europskom radničkom vijeću multinacionalne kompanije kojoj pripadaju.

Moderator seminara bio je Tomislav Kozina, voditelj ovog projekta ispred Zaklade „Friedrich Ebert“ koja je kao i obično dala nesebičnu potporu kako bi ovaj projekt uspio i kako bi  nakon ulaska u EU  radnički predstavnici participirali u radu europskih radničkih vijeća.

 

OSTALE NOVOSTI