Loading...
Regija - Jadranska HrvatskaRegija – Središnja HrvatskaRotirajući postoviVijesti

I u hotelu Minerva u Varaždinskim Toplicama od 18-19. listopada 2012. godine održan je seminar za radničke predstavnike

U hotelu Minerva u Varaždinskim Toplicama od 18-19. listopada 2012. godine održan je seminar za članove radničkih vijeća, sindikalne povjerenike i sindikalne povjerenike u funkciji radničkog vijeća kao i članove nadzornog odbora predstavnika radnika za regije Sjeverozapadna Hrvatska i Sisačko-moslavačko-karlovačku regiju. 

Teme seminara bile su povezane i odnosile su se na ukupno poboljšanje rada i djelovanja radničkih predstavnika. Teme koje su bile obrađene su: Zakon o kriterijima  za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti  za kolektivno pregovaranje, Politička ekonomija i industrijska politika, Financijski pokazatelji u tvrtkama i što oni pokazuju, Poboljšanje rada  sindikata i radničkog vijeća kod poslodavca ili u tvrtkama – radionica, Uloga radničkog vijeća u  zbrinjavanju viška radnika.

Predavači i moderatori su bili Mato Lalić, Vesna Mlinarić i Davor Šmuljić.

Organizacija ovog zahtjevnog seminara povjerena je regionalnim povjerenicima regija Sjeverozapadna Hrvatska i  Sisačko-moslavačko-karlovačke regije za koje je seminar organiziran Branku Knezu i Dragutinu Vuljaniću.

Posebno treba naglasiti ulogu i značaj Zaklade „Friedrich Ebert“ koja je financijski pomogla u organizaciji ovog značajnog seminara. Nositelj aktivnosti od strane spomenute Zaklade bio je Tomislav Kozina –voditelj projekta.

Sudionicima seminara na početku rada obratio se i predsjednik Vedran Dragičević koji je govorio o aktualnim aktivnostima koje SSSH i udruženi sindikati planiraju do kraja 2012. godine.

Svi sudionici su bili  zainteresirani za teme unatoč činjenici što je program rada bio obiman i sa mnogo tema u okviru kojih su predavači morali ipak odabrati nnajvažnije.

U evaluaciji seminara, naglašena je potreba trajnog i brojnijeg obrazovanja radničkih predstavnika. Po uzoru na Europske i svjetske organizacije bilo bi dobro osmisliti pristup web stranici na kojoj bi se mogla naći sva literatura sa svakog održanog seminara, ali bi se mogle razmjenjivati i dobre prakse.

Međutim, sudionici su i izrazili želju da se više pozornosti posveti razmjeni iskustava u radu radničkih vijeća jer jedni od drugih na njihovim iskustvima najbolje uče.

OSTALE NOVOSTI