- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

U Podgorici/Crna Gora održana je radionica Sekcija žena Jugoistočne Europe

[1]Od 24.-25.10.2012. godine u Podgorici/Crna Gora održana je radionica za predstavnice Sekcija žena Jugoistočne Europe. Tema radionice je bila: “Upravljanje vremenom pregovaračke vještine”, a pod teme su bile: “Važnost upravljanja vremenom; Metoda upravljanja vremenom; Principi priprema za pregovore; Formuliranje zahtjeva; Argumenti; Pritisak; Uloge/Plan za pregovore; Pravila za pregovore: postavljanje ciljeva; ispostavljanje zahteva; siguran nastup;žene u organima sindikata, a dobre prakse iznijele su kolegice iz SKEI-a.

Iz SMH-IS u radu radionice sudjelovale su Đurđa Mihalčik i Klara  Galzina, predsjednica i dopredsjednica  Sekcije žena SMH-IS.

Prema ocijeni sudionica je bila poučna, mnoge teme su  dugogodišnjim sindikalkama poznate, ali je dobro čuti tuđa iskustva. Ipak je [2] glavna tema bila kolektivno pregovaranje, te kako u kolektivne ugovore ugraditi i dio odredbi vezano za zaštitu materinstva, tj. žena koje su uvijek potcjenjene visinom plaća u odnosu na muške kolege, a statistika govori da su obrazovanije od muškaraca.

Za primijetiti je da su slovenske kolegice otišle najdalje, te imaju i posebne sporazume sa poslodavcima, samo u nekom tvrtkama, vezano za ženska pitanja. U radionici se došlo i do zaključka da bi u tvrtkama bilo dobro da “sindikalci” budu direktori nakon sindikalnih iskustava.

[3]