- SINDIKAT METALACA HRVATSKE – INDUSTRIJSKI SINDIKAT - https://www.smh.hr -

Propisi

Dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima NN 92 14 [1]

Izmjena zakona o sudskom registru NN 93 14 [2]

Izmjene Zakona o doprinosima NN 41 14 [3]

Izmjene Zakona o područjima posebne državne skrbi NN 76 14 [4]

Izmjenjena Uredba potraživanja NN 94 14 [5]

Obiteljski zakon NN 75 14 [6]

Zakon o državnim potporama NN 47 14 [7]

Zakon o europskim radničkim vijećima NN 93 14 [8]

Zakon o izmj Ovršnog zakona NN 93 14 [9]

Zakon o odlučivanju u europskom društvu i europskoj zajednici NN 93 14 [10]

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta NN 93 14 [11]

Zakon o radu NN 93 14 [12]

Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata NN 93 14 [13]

Zakon o zaštiti potrošaća NN 41 14 [14]

Zakon o ZNR NN 71 14 [15]