Loading...
Vijesti

Održan je prvi sastanak Upravnog odbora Centra za metalske kompetencije

Cemeko_UO_-webU utorak, 14 srpnja 2015. godine održan je prvi sastanak Upravnog odbora Centra za metalske kompetencije, nevladine organizacije koju su osnovali socijalni partneri radi poticanja i unaprjeđenja sustava cjeloživotnog učenja za radnike u metalskoj i elektroindustriji korištenjem bipartitnog i tripartitnog socijalnog dijaloga. Centar će poticati korištenje metoda socijalnog dijaloga i industrijskih odnosa kako bi se izgradio, financirao i u širokom rasponu primjenjivao sustav obuke za radnike slijedeći model koji se desetljećima već koristi u društveno i ekonomski najnaprednijim zemljama EU. Osim članova Upravnog odbora u kojem su zastupljeni predstavnici socijalnih partnera i nekih od najvećih poduzeća metalskog sektora u Hrvatskoj, u sastanku su sudjelovali i predstavnici nizozemskih socijalnih partnera koji kroz projekt nazvan Striking  Deals pomažu uspostavi spomenutog sustava kod nas. Cemeko_UO2_web

Upravni odbor raspravio je nekoliko prioritetnih pitanja povezanih s uspostavom i početkom rada organizacije. Između ostalog, raspravljeno je korištenje mehanizama kolektivnog pregovaranja za osiguranje dostupnosti obuke koje je potrebna radnicima da bi imali sigurnu poziciju na tržištu rada, a poduzećima da bi osigurala konkurentnost u suvremenim tržišnim uvjetima. Nadalje, raspravljeni su i drugi mogući modeli koji u istu svrhu mogu biti iskorišteni, poput sustava članarina, povezivanja s poticajima za prekvalifikaciju i zapošljavanje koje nudi HZZO, te drugih izvora sredstava, poput različitih fondova EU. Suradnja s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, te s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, koja je u svrhu promicanja razvoja kompetencija i cjeloživotnog učenja u metalskom sektoru formalizirana potpisivanjem Pisma namjere između ovih tijela javne vlasti i socijalnih partnera HUP-a i SMH-IS-a, će se nastaviti i u slijedećem razdoblju, radi osiguranja temeljnih preduvjeta za dobro funkcioniranje Centra za metalske kompetencije. Nadalje, članovi Upravnog odbora su naglasili važnost komunikacije sa širim krugom zainteresirane javnosti, kako bi poslodavci i radnici u sektoru postali svjesni prednosti modela koji se ovdje zagovara, te ga koristili u najvećoj mogućoj mjeri, te da bi se ostvarila suradnja sa svim ostalim relevantnim dionicima.

Osim informiranja zainteresirane javnosti, jedna od glavnih aktivnosti organizacije u narednom jednogodišnjem razdoblju će biti razvoj i organizacija provedbe programa obuke za prioritetne profile zanimanja, sudjelovanje u razvoju socijalnog dijaloga i kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno obrazovanje, širenje korisnika modela među članstvom HUP-a i SMH-IS, te općenito stabilizacija i razvoj organizacije.

OSTALE NOVOSTI