Loading...
Vijesti

Obilježen 7. listopada Svjetski dana dostojanstvenog rada

Prekarni rad-Industriall Global unionOve godine SMH-IS nije samostalno organizirao konferencije za novinare kao prošlih godina radi obilježavanja  7. listopada dana Dostojanstvenog rada već se priključio dogovorenim i planiranim aktivnostima SSSH. Tako je u sklopu kampanje SSSH protiv zloupotrebe atipičnih oblika rada pod nazivom „Rad nije roba“, organizirana Konferencija Prekarni rad u Hrvatskoj – Rad nije roba! Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja SSSH o stanju i obilježjima prekarnog rada a u prikupljanju podataka i popunjavanju upitnika sudjelovao je značajnim doprinosom SMH-IS. Osim toga predstavljeni su i rezultati  projekta PRECARIR koji provodi Institut za razvoj i međunarodne odnose, a u tom Projektu je SMH-IS jedan od partnera.

Europska i Međunarodna konfederacija sindikata (ETUC i ITUC) predstavile su trendove i smjernice za sindikalnu strategiju za prekarni rad iz europske i globalne perspektive, a konkretna pozitivna iskustva i rezultate u organiziranju i zaštiti prava prekarnih radnika iznijeli su britanski TUC i njemački DGB.

Najznačajniji element konferencije je bilo predstavljanje i rasprava o Smjernicama za organiziranje i zaštitu prava prekarnih radnika SSSH koje će kad se konačno usvoje na tijelima provoditi SMH-IS i svi udruženi sindikati. Smjernice su temeljene na rezultatima spomenutog istraživanja, kao i dosadašnjim konkretnim iskustvima sindikata udruženih u SSSH od kojih je jedan SMH-IS i stranih kolega, te bi Smjernice trebale poslužiti za strateško usmjeravanje budućeg rada SSSH i udruženih sindikata na ovom području.

O tekstu Smjernica biti ćete obaviješteni.

OSTALE NOVOSTI